2019 Yılı Aralık Ayı Mali Rapor Tablosu

MİZAN (Ana Hesap Bazında).pdf
MİZAN (Ayrıntılı).pdf
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU.pdf
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
TABLO 1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
TABLO 1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI.pdf
TABLO 1.6 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
TABLO 1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
TABLO 1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
TABLO 1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
TABLO 1.10 BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU.pdf
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
BİLANÇO
31.12.2019 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BÜTÇELENEN VE GERÇEKLEŞEN TUTARLARIN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
2019 Nakit Akış Tablosu