Eğitim Kurulları


Türkiye Adalet Akademisi yerine getirilen eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, öğretim görevlileri arasında bilgi paylaşımının temin edilmesi, etkili bir iletişim ve koordinasyon kurulması, eğitim hizmetlerinde yeknesaklığın sağlanması ile eğitim hizmetlerinin belirlenen standartlara uygun, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesiamacıyla aşağıdaki eğitim kurullarının oluşturulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

A. CEZA HUKUKU KURULU

1) Ceza hukuku ve ceza usul hukukuna ilişkin eğitim müfredatını ve uygulanan eğitimi değerlendirmek.

2) Eğitim modüllerinin, güncel mevzuat ve uygulamalar ışığında geliştirilmesine katkı sağlamak.

3) Eğitim programlarının Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi tarafından geliştirilen eğitim modül ve materyallerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

4) Eğitim sunumlarında, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygının özümsenmesini sağlamak.

B. ÖZEL HUKUK KURULU

1) Özel hukuk ve usul hukukuna ilişkin eğitim müfredatını ve uygulanan eğitimi değerlendirmek.

2) Eğitim modüllerinin, güncel mevzuat ve uygulamalar ışığında geliştirilmesine katkı sağlamak.

3) Eğitim programlarının Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi tarafından geliştirilen eğitim modül ve materyallerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

4) Eğitim sunumlarında, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygının özümsenmesini sağlamak.

C. İDARİ YARGI KURULU

1) Anayasa hukuku, idare hukuku, vergi hukuku ve idari yargılama usul hukukuna ilişkin eğitim müfredatını ve uygulanan eğitimi değerlendirmek.

2) Eğitim modüllerinin, güncel mevzuat ve uygulamalar ışığında geliştirilmesine katkı sağlamak.

3) Eğitim programlarının Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi tarafından geliştirilen eğitim modül ve materyallerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

4) Eğitim sunumlarında, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygının özümsenmesini sağlamak.

 

Türkiye Adalet Akademisi
© 2020 Tüm Hakları Saklıdır.