Araştırma ve Geliştirme Merkezi - Görev Tanımları


Türkiye Adalet Akademisinin yenilikçi eğitim misyonuna ve vizyonuna uygun bir şekilde kurulan Araştırma Geliştirme Merkezi akademinin eğitsel, fiziksel ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, kalite standartlarının arttırılması ve güven veren yargısal bir eğitim sistemi oluşturulması için  projeler hazırlamakta ve yürütmektedir.

Araştırma Geliştirme Merkezi; Proje Bürosu, Görüş ve Mevzuat Bürosu, Araştırma ve geliştirme Bürosu şeklinde yapılandırılmıştır.

A- PROJE BÜROSU

Hâkim ve savcılar ile adayların yetkinliğinin artırılması, mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitim odaklı projelerin hazırlanmasına ve uygulanmasına,

Adalet ve hukuk bilincinin geliştirilmesi ile yargıya duyulan güvenin arttırılmasına yönelik kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde projeler yürütülmesine,

Adalet Bakanlığı ile diğer kurumların; hakim ve savcıların eğitimlerine yönelik olarak yürüttüğü projelere destek verilmesine,

ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,

 

B- GÖRÜŞ VE MEVZUAT BÜROSU

Türkiye Adalet Akademisine ilişkin mevzuat çalışmalarının hazırlanmasına,

Adalet Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşların; bilgi ve görüş taleplerinin cevaplandırılmasına,

ilişkin iş ve işlemlerin  yerine getirilmesi,

 

C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME BÜROSU

Türkiye Adalet Akademisinin fiziksel yapısı, kurumsal kapasitesi ve eğitim programlarının hizmet ve kalite standartları yönünden geliştirilmesine,

Hâkim ve savcılar ile adayların yetkin ve donanımlı olmalarını sağlamak üzere eğitim odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine,

Hâkim ve savcılar ile adayların eğitimine yönelik ihtiyaç analizi yapılarak eğitim modül ve materyallerinin hazırlanmasına, modüllerin uygulanmasında kullanılacak tekniklerin belirlenmesine, modüllerin güncellenmesine,

Eğitime ilişkin ölçme değerlendirme ve izleme değerlendirme araçlarının geliştirilmesine,

Eğitici havuzunun oluşturulmasına, eğiticilere yönelik materyallerin oluşturulmasına,  eğitici eğitimi programları düzenlenmesine,

Hakim ve savcılar ile adayların eğitim yoluyla bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak üzere üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde araştırmalar yapılmasına,

ilişkin iş ve işlemlerin  yerine getirilmesi,

Bürolarca ayrıca Başkan tarafından kendilerine tensip edilecek diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesi.

Türkiye Adalet Akademisi
© 2020 Tüm Hakları Saklıdır.