2019 Yılı Temmuz Ayı Mali Rapor Tablosu

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
1.6 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U
gelirlerin ekonomik sınıflandırması
MİZAN (Ana Hesap Bazında)
mizan (ayrıntılı)