2020 Yılı Kasım Ayı Mali Rapor Tablosu

1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU.pdf
1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI.pdf
1.6 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U.pdf
MİZAN (Ana Hesap Bazında).pdf
MİZAN (Ayrıntılı).pdf
Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu.pdf
Faaliyet Sonuçları Tablosu.pdf
Öz Kaynak Değişim Tablosu.pdf
Bilanço.pdf