Kurumsal İletişim Müdürlüğü


Kurumsal İletişim Müdürlüğü; Özel Kalem Bürosu ve Kurumsal İletişim Bürosu şeklinde yapılandırılmıştır.

ÖZEL KALEM BÜROSU – GÖREV TANIMLARI

1) Başkanlık Makamının toplantı, ziyaret, görüşme gibi faaliyetlerini içeren haftalık ve aylık iş takvimini düzenlemek.

2) Günlük ziyaretçi akışını düzenleyerek, makama gelen ziyaretçileri ağırlamak.

3) Başkanlık Makamı adına resmi ve özel yazışmaları gerçekleştirmek.

4) Başkanlık Makamına gönderilmiş tüm yazı, dilekçe, e-posta vs. evrakları ilgili birimlere yönlendirmek ve takip ederek gerektiğinde Makama arz etmek.

5) Başkanlık Makamı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

KURUMSAL İLETİŞİM BÜROSU – GÖREV TANIMLARI

1) Kurumsal kimliği, kurumsal misyona ve vizyona uygun olarak yapılandırmak.

2) Kurum kültürünün yerleşik ve sürekli bir hâle gelmesi için faaliyetlerde bulunmak.

3) Türkiye Adalet Akademisinin kurumsal iletişim stratejisini belirlemek, kurumun basın ve halkla ilişkiler hizmetlerini yönetmek, sosyal medya hesaplarını kurmak, yönetmek ve takip etmek.

4) Birimler arası koordinasyonun etkin ve sorunsuz bir biçimde yürütülmesi için çalışmalar yapmak.

5) Kurumsal motivasyonun artırılması ve aidiyet bilincinin pekiştirilmesi amacıyla etkinlikler düzenlemek.

6)  Başkanlık Makamı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

Türkiye Adalet Akademisi
© 2020 Tüm Hakları Saklıdır.