İnsan Hakları Merkezi

2019-09-27     BİRİMLER    

İnsan Hakları Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Hâkim ve savcılar ile adayların insan hakları konusundaki farkındalıklarını artırmak ve eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla seminer, çalıştay, kongre, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek.

b) İnsan hakları konusunda simülasyon, atölye çalışmaları, sertifika programları, kurgusal duruşma ve benzeri eğitim etkinlikleri düzenlemek.

c) İnsan Hakları Merkezi Kütüphanesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.