İnsan Hakları Merkezi


1) İnsan hakları konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla seminer, çalıştay, kongre, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek.

2) İnsan Hakları Merkezinde insan hakları konusunda simülasyon, atölye çalışmaları, sertifika programları, kurgusal duruşma ve benzeri eğitim etkinlikleri düzenlemek.

3) Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası kuruluşlarla insan hakları alanında işbirliği yapmak ve eğitim programları düzenlemek.

4) İnsan hakları alanında yerli ve yabancı dillerde çok sayıda kaynağın yer aldığı İnsan Hakları Merkezi Kütüphanesini hakim ve savcılar ile adayların hizmetine sunmak.

Türkiye Adalet Akademisi
© 2020 Tüm Hakları Saklıdır.