Ölçme ve Değerlendirme


Ölçme ve Değerlendirme Merkezinin; Program Geliştirme Bürosu, Ölçme ve Değerlendirme Bürosu ile Sınav İşlemleri Bürosu şeklinde yapılandırılması düşünülmüştür.

 

A- PROGRAM GELİŞTİRME BÜROSU

1) Hâkim ve savcılar ile adayların yetkinliğinin artırılmasına, mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanmasına yönelik eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına,

2) Katılımcıların beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik ölçülebilir kazanımların eğitim içerik, modül ve materyallerinde yer verilmesine,

İlişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,

 

B- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BÜROSU

1) Türkiye Adalet Akademisi tarafından gerçekleştirilen her türlü eğitim programına yönelik ölçme, değerlendirme ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesine,

2) Meslek içi ve hizmet içi eğitim programlarına ilişkin yıllık değerlendirme raporları yayımlanmasına,

3) Meslek öncesi eğitim programları sonrasında değerlendirme raporları yayımlanmasına,

4) Hazırlanan rapor ve çalışmaları uygulama birimlerine ileterek müteakip planlama ve uygulama süreçlerinde değerlendirilmesinin sağlanmasına,

İlişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,

 

C- SINAV İŞLEMLERİ BÜROSU

1) Türkiye Adalet Akademisi tarafından gerçekleştirilen aday eğitimleri sonucunda yapılan bitirme sınavlarına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesine,

2) Türkiye Adalet Akademisi tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin değerlendirme raporları yayınlanmasına,

İlişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi

Türkiye Adalet Akademisi
© 2020 Tüm Hakları Saklıdır.