Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

2019-09-27     BİRİMLER    

Meslek İçi Eğitim Müdürlüğünün; Meslek İçi Eğitim Bürosu ve Hizmet İçi Eğitim ve Uzmanlık Bürosu şeklinde yapılandırılması düşünülmüştür.

 

 A) Meslek İçi Eğitim Bürosu

1)Uygun görülen konularda sempozyum, kongre, seminer, panel vb. bilimsel içerikli programların planlanması, hazırlanması ve uygulanması için gerekli işlerin yapılması, 

2)Hâkim ve savcıların ihtiyaç duydukları eğitim konularında eğitim planı takviminin düzenlenmesi,

3)Eğitim planı yapıldıktan ve şartname hazırlandıktan sonra ihalenin yapılması için talepte bulunulması,

4)İhalenin kesinleşmesine müteakip kabul edilen eğitim planını, ilgili kurum, kuruluş veya kurullarına, eğitimin başlama tarihinden en az bir ay önce bildirilmesi, duyurulması için gerekli işlemlerin yapılması,

5) Eğitim programları için katılımcı taleplerinin toplanması ve toplanan taleplerde Komisyon ve Başsavcılıkların görüşleri göz önüne alınarak talep listesinin oluşturulması,

6)Oluşturulan talep listesinin HSK’ya gönderilmesi ve HSK tarafından katılımcıları belirlenen listenin ilan edilmesi,

7)Planlanan eğitime ilişkin programın oluşturulması, programda yer alacak öğretim görevlilerinin bağlı bulundukları kurumlarla yazışmalar yapılması, görev alan kurum personelimizin görevlendirme yazılarının yazılması, öğretim görevlileri ve kurum personelinin transferlerinin temini için İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile koordinasyonun sağlaması,

8)Eğitim programlarında kullanılacak program, yaka kartı, afiş, anket, katılım belgesi, teşekkür belgesi vb. belgelerin basımının sağlanması ve dağıtılması planlanan kitap, dergi, kanun vb. materyallerin temini için ilgili birimlere yazı yazılması,

9)Eğitim programına ait istatistikî bilgilerin hazırlanması, programa ilişkin bilgi notu ile birlikte anketlerin, düzenlenecek raporlarda değerlendirilmesi amacıyla Ölçme ve Değerlendirme Merkezine iletilmesi,

10)Düzenlenen eğitim programı sonrasında muayene kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve hizmet alımı ve fatura ödemelerinin yapılabilmesi için evrakın İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesi,

11) Harcırah usulü ile yapılan eğitimlerde, görevlendirilen öğretim görevlilerinin ve Akademi görevlilerinin konaklama, iaşe, ulaşım giderlerinin karşılanabilmesi için İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünden talepte bulunulması,  

B) Hizmet İçi ve Uzmanlık Eğitimi Bürosu

1)Kurum ve kuruluşların hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda talep ettikleri hizmet içi eğitim programlarından uygun görülenlerin hazırlanması ve uygulanması için gerekli işlerin yapılması, 

2)Uygun görülen konularda uzmanlık ve sertifika eğitimine yönelik programların planlanması, hazırlanması ve uygulanması için gerekli işlerin yapılması