24. Dönem Adli Yargı (1. Ve 2. Grup) Ve Avukatlık Mesleğinden Geçen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylarının İkinci Yazılı Sınavları ve Mazeret Yazılı Sınavları İle İki Adayın Birinci Yazılı Sınavına İlişkin Duyuru

20.04.2021     Meslek Öncesi Eğitim Müdürlüğü     3282

Başkanlık Olur’ u ile 24. Dönem Adli Yargı (1. ve 2. Grup) ve Avukatlık Mesleğinden Geçen Adli Yargı hakim ve savcı adaylarının ikinci yazılı sınavları ve mazeret yazılı sınavları ile iki adayın birinci yazılı sınavının, 20 Mayıs 2021 Perşembe günü; klasik usulle, saat 10.00' da Türkiye Adalet Akademisi yerleşkesinde yapılmasına karar verilmiştir.