DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Uluslararasi Kolokyum Programları 

Türkiye Adalet Akademisi tarafından sunulan Uluslararası Kolokyum Programları, Türkiye ile yakın bağları olan devletlerdeki yargıya dair pek çok alanda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek icin tasarlanmıştır. Bu amaçla, yıllık altı eğitim programı düzenlenecektir. Her bir program, geniş bir yelpazedeki hukuki temaların en iyi uygulamalarını katılımcılara tanıtmaktadır. Teori, pratik beceri ve calışma ziyaretlerini bir araya getiren interaktif oturumlar yoluyla siyasi danışmanlar, yargı üyeleri ve adalet sektörlerinde çalışan devlet memurları, kendi ülkelerinde yeni uygulamalar ortaya koymak için gerekli bilgi ve beceriyi edineceklerdir. Ayrıca, eğitim programında yer alarak, katılımcılar; hakim, savcı, öğretim üyesi ve Türkiye’deki ilgili devlet birimleri ve hedef ülkelerin yer aldığı büyük uluslarüstü bir iletişim ağının parçası olacaklardır. Bu iletişim ağı, öğrenme, karşılıklı değişim ve işbirliği sunmaktadır.

Eğitim programları

Şu anda aşağıdaki eğitim programları sunulmaktadır:

1-Terörizm Suçlarıyla Mücadele  Uluslararası Kolokyum Programı

16 - 20 Mart 2020 Tarihli Program [Özeti İndir][Programı İndir]

Terörizm Suçlarıyla Mücadele Kolokyum Programı; Türkiye ile yakın bağları olan ülkelerde görev yapan hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanların hukuk devleti ilkesi ve insan haklarına saygı temelinde terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanındaki deneyimlerinin artırılması ve bu ülkelerle işbirliği sağlanmasına yönelik eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır.  Kolokyum programında, terörle mücadeleyle ilgili Türk hukuku ve uluslararası hukukta yer alan düzenlemeler ile Türkiye’nin uzun yıllar terörle etkin mücadeleden elde ettiği tecrübe ve bilgi birikimi konusunda interaktif seminerler düzenlenecektir. Bu seminerler aracılığıyla, katılımcıların ülkelerindeki terörizm suçlarıyla mücadeleye katkı sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları sağlanacaktır.  Buna ek olarak katılımcılar, eğitim programı süresince hem Türkiye'den programa iştirak eden eğitmenler hem de diğer katılımcılar ile uluslararası iletişim ağının bir parçası olacaklar. Bu iletişim ağı, kurumlar arası öğrenme, değişim ve işbirliği için bir zemin oluşturur. Kolokyum programı, TAA ile TİKA işbirliği ile düzenlenmekte ve finanse edilmektedir. Katılımcıların eğitim sürecine katkı sağlayabilecek ve yeni edindiği bilgi ile deneyimleri kendi kuruluşlarında uygulayabilecek pozisyonda olan hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanlardan seçilmesi hedeflenmektedir.

 

2-Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarıyla  Mücadele Kolokyum Programı

06 - 10 Nisan Tarihli Program [Özeti İndir][Programı İndir]

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarıyla Mücadele Kolokyum Programı; Türkiye ile yakın bağları olan ülkelerde görev yapan hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanların hukuk devleti ilkesi ve insan haklarına saygı temelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele alanındaki deneyimlerinin artırılması ve bu ülkelerle işbirliği sağlanmasına yönelik eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır.  Kolokyum programında, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili Türk hukuku ve uluslararası hukukta yer alan düzenlemeler ile Türkiye’nin uzun yıllar uyuşturucuyla etkin mücadeleden elde ettiği tecrübe ve bilgi birikimi konusunda interaktif seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerler aracılığıyla, katılımcıların ülkelerindeki ve uluslararası arenada uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadeleye katkı sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları sağlanmaktadır. Buna ek olarak katılımcılar, eğitim programı süresince hem Türkiye'den programa iştirak eden eğitmenler hem de diğer katılımcılar ile uluslararası iletişim ağının bir parçası olurlar. Bu iletişim ağı, kurumlar arası öğrenme, değişim ve işbirliği için bir zemin oluşturur. Kolokyum programı, TAA ile TİKA işbirliği ile düzenlenmekte ve finanse edilmektedir. Katılımcıların eğitim sürecine katkı sağlayabilecek ve yeni edindiği bilgi ile deneyimleri kendi kuruluşlarında uygulayabilecek pozisyonda olan hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanlardan seçilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye Adalet Akademisi
© 2019 Tüm Hakları Saklıdır.