2020 yılı Meslek İçi Eğitim Planı Kapsamında Yapılması Öngörülen Eğitimlere İlişkin Duyuru

16.12.2019     Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü     2601

2020 yılında yapılması planlanan eğitimler tarih sırasına göre aşağıda yayınlanmıştır.

 

1- Sulh Hukuk Mahkemesinin Görev Alanına Giren Davalar Konulu Meslek İçi Eğitime İlişkin İlan

2- Bölge Adliye Mahkemelerinde Yapılacak Yerinde Meslek İçi Eğitimlere İlişkin İlan

3- Vergi Hukukuna İlişkin Uygulamalar ve Yaşanan Güncel Sorunlar Konulu Meslek İçi Eğitime İlişkin İlan

4- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulamaları Konulu Meslek İçi Eğitime İlişkin İlan

5- Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar Konulu Meslek İçi Eğitime İlişkin İlan

6- Yargıtay Başkanlığında Yapılacak Yerinde Meslek İçi Eğitimlere İlişkin İlan

7- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Yapılacak Yerinde Meslek İçi Eğitimlere İlan

8- Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Konulu Meslek İçi Eğitime İlişkin İlan

9- Bireysel İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Davalar Konulu Meslek İçi Eğitime İlişkin İlan

10- Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarında Yapılacak Yerinde Meslek İçi Eğitimlere İlişkin İlan

11- Etkili Soruşturma ve İfade Alma Teknikleri Konulu Meslek İçi Eğitime İlişkin İlan

12- Tapu İptal ve Tescil Davaları Konulu Meslek İçi Eğitime İlişkin İlan

13- İcra Hukukundan Kaynaklanan Davaları Konulu Meslek İçi Eğitime İlişkin İlan

 

 

Türkiye Adalet Akademisi
© 2020 Tüm Hakları Saklıdır.