AB Büyükelçisi Sayın Christian BERGER ve beraberindeki heyetin Akademimizi ziyareti.

AB Büyükelçisi Sayın Christian BERGER ve beraberindeki heyet Akademimizi ziyaret etmiş, Akademimizin kuruluşu ve yeni eğitim vizyonu yapılan toplantıda değerlendirilmiştir. 02.05.2019 tarih ve 30762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 34 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden kurulan Adalet Akademisi hakkında Dr. Musa TANRISEVEN tarafından Avrupa Birliği ve özellikle İnsan Hakları bağlamında karşılıklı görüşler paylaşılmıştır.