Türkiye Adalet Akademisi
  • Yayınlar
  • Kategori
  • Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi

Yayınlarımız / Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi

Dergimizde hukuk, adalet, adli bilimler, yargı, yönetim, devlet ve sosyal bilimler konularında yabancı dilde yazılmış hakemli ve hakemsiz makaleler ile yüksek mahkeme kararları ve mevzuat hükümlerinin çevirilerine yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çevirilerin daha önce bir başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.

Yabancı dillerden Türkçeye çevrilen mahkeme kararları ve hukuk alanındaki makalelerin yer aldığı dergimiz; üç ayda bir, basılı ve elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Yayımlandığı aylar Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarıdır.

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.