• Ceza Yargılamasında Hüküm Oluşturma Süreci ve Karar Yazma Teknikleri

  26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında; bu konuda daha önce eğitim almamış meslekte iki yılı doldurmayan Ceza Mahkemesi Hâkimlerine yönelik olarak Ankara İlinde "Ceza Yargılamasında Hüküm Oluşturma Süreci ve Karar Yazma Teknikleri" konulu eğitim semineri düzenlenecektir.
  Ayrıntılar için tıklayınız...   
 • İdari Yargılama Usulü ve Vergi Usul Kanunları Eğitimi

  21-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında daha önce bu konuda eğitim almamış meslekte beş yılını doldurmayan Danıştay Tetkik Hâkimleri, İdare ve Vergi Mahkemesi Üyelerine yönelik olarak Ankara İlinde "İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Temel Eğitimi" konulu eğitim semineri düzenlenecektir.
  Ayrıntılar için tıklayınız...   
 • Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

  16 Nisan 2014 tarihinde Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Akademimizde adaylara yönelik “O’nu (S.A.V.) Anma ve Anlama” programı düzenlenmiştir. Programa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR katılmıştır.
  Fotoğraflar için tıklayınız...   
 • Akademi Heyetinin Gürcistan Ziyareti

  Türkiye ile Gürcistan arasında yargı alanında işbirliğini geliştirmek, Türk hukuk sistemini tanıtmak ve Gürcü savcılarının Adalet Akademisinde eğitim almasını sağlamak amacıyla 8-11 Nisan 2014 tarihleri arasında Gürcistan’a çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
  Ayrıntılar ve fotoğraflar için tıklayınız...   
 • "Özel Hayatın Korunması ve CMK Koruma Tedbirleri" Semineri

  28-30 Nisan 2014 tarihleri arasında; Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimleri, Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve Üyeleri ile Cumhuriyet Savcılarına yönelik olarak Ankara İlinde "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayatın Korunması ve CMK Koruma Tedbirleri" konulu eğitim semineri düzenlenecektir.
  Ayrıntılar için tıklayınız...   
 • "4483 Sayılı Kanun Uygulamaları" Eğitim Semineri

  08-09 Mayıs 2014 tarihleri arasında Danıştay Birinci Daire Tetkik Hâkimleri, Bölge İdare Mahkemesi Başkan ve Üyelerine yönelik olarak Ankara İlinde "4483 Sayılı Kanun Uygulamaları" konulu eğitim semineri düzenlenecektir.

  Ayrıntılar için tıklayınız...   
 • "Tüketici Hukuku" Eğitim Semineri

  12-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında Tüketici Mahkemesi Hakimleri ve Asliye Hukuk (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) Hâkimlerine yönelik olarak Ankara İlinde "Tüketici Hukuku (6502 ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunlar ile yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu İlişkisi)" konulu eğitim semineri düzenlenecektir.
  Ayrıntılar için tıklayınız...   
 • AYM'ye Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi

  Anayasa Mahkemesi koordinasyonunda ve Yüksek Yargı Kurumları, Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ile HSYK işbirliğinde, Avrupa Konseyi tarafından yürütülen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi” kapsamında ihtiyaç değerlendirme çalışması 10 Nisan ‘da Akademimizde gerçekleştirilmiştir.
  Fotoğraflar için tıklayınız...

      
 • Akademinin Mevcut Eğitim Stratejisinin Revizyonu Faaliyetleri

  Türkiye Adalet Akademisi’nin kurumsal ve akademik kapasitesini artırmayı hedefleyen ‘‘Etkin ve Profesyonel Bir Adalet Akademisine Doğru’’ isimli AB Projesi kapsamında, 07-11 Nisan 2014 tarihleri arasında ‘‘Akademinin Mevcut Eğitim Stratejisinin Revizyonu’’ faaliyetine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
  Fotoğraflar için tıklayınız...   
 • Sayın Fethi ŞİMŞEK ile Söyleşi

  Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Fethi ŞİMŞEK 9 Nisan Çarşamba günü hakim ve savcı adayları ile “İnternet, Sosyal Medya ve Hukuksal Pratikler” konulu bir söyleşi gerçekleştirmiştir.

  Fotoğraflar için tıklayınız...   
 • Yemen Heyetinin Adalet Akademisi Ziyareti

    Türkiye Adalet Akademisinin mesleki ve bilimsel konularda uluslararası ilişkiler kurma görevi    kapsamında, 01-06 Nisan 2014 tarihleri arasında Yemen yargı mensuplarından oluşan 29 kişilik heyete    yönelik  “Terörizm ve Organize Suçlarla Mücadele” konulu bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir.
     Ayrıntılar ve fotoğraflar için tıklayınız...   
 • Sayın Hasan Celal GÜZEL ile Söyleşi

  Eski Milli Eğitim Bakanı ve Gazeteci-Yazar Sayın Hasan Celal GÜZEL 2 Nisan 2014 tarihinde Avukatlık Mesleğinden Geçen 4. Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile bir söyleşi gerçekleştirmiştir.
  Fotoğraflar için tıklayınız...   
 • Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi

  28 Mart 2014 tarihinde “Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında tanıtma ve eğitim planlama toplantısı Sayın Başkanımız Yılmaz Akçil'in katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
  Fotoğraflar için tıklayınız...   
 • Başkanımız Sayın Yılmaz AKÇİL'in Adaylar ile Söyleşisi

  Akademi Başkanı Sayın yılmaz AKÇİL, 26.03.2014 tarihinde Akademi Konferans Salonunda 9. İdari Yargı Son Dönem Hakim Adayları ile söyleşi gerçekleştirmiştir.
  Fotoğraflar için tıklayınız...   
 • Dönem Açılışı (16. Adli Yargı Son Dönem)

  16. Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylarının Türkiye Adalet Akademisi’ndeki son dönem eğitim programları 24 Mart 2014 tarihinde düzenlenen açılış programı ile başlamıştır.
  Fotoğraflar için tıklayınız...   
 • 16.Adli Yargı Son Dönem Sınıf Listeleri

  16. Adli Yargı Son Dönem eğitimine alınacak olan hakim ve savcı adayları sınıf listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  Hakim Adayları sınıf Listeleri...

  Savcı Adayları sınıf Listeleri...   
 • Akademi Genel Kurul Toplantısı

  Akademi Kanununda yapılan değişikliklerden sonra oluşturulan yeni Akademi Genel Kurulu ilk toplantısını 20.03.2014 tarihinde yapmıştır.

  Fotoğraflar için tıklayınız...   
 • Akademi Yönetim Kurulu Toplantısı

  20.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen Akademi Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle oluşan yeni Akademi Yönetim Kurulu ilk toplantısını aynı gün yapmıştır.

  Fotoğraflar için tıklayınız...   
 • HMK Sunumları
 • HMK Sunumları
 • HMK Sunumları
 • HMK Sunumları
 •