• Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Hakları Projesi

  Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Hakları projesi kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile İngiltere Büyükelçiliği arasında yürütülen Türkiye Adalet Akademisinin paydaş olduğu proje kapsamında İngiltere Büyükelçisi Sayın Richard MOORE’nin ev sahipliğinde resepsiyon yapılmıştır.
  Ayrıntılar ve fotoğraflar için tıklayınız...


   
 • "Mera, Yayla ve Kışlak Davaları" Meslek İçi Eğitim Semineri Düzenlenecektir.


  03-04 Kasım 2014 tarihleri arasında Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimlerine yönelik olarak Erzurum ilinde “Mera, Yayla ve Kışlak Davaları" konulu eğitim semineri düzenlenecektir. 

  Ayrıntılar için tıklayınız.
   
 • "Tüketici Hukuku" Meslek İçi Eğitim Semineri Düzenlenecektir.

  05-07 Kasım 2014 tarihleri arasında Tüketici Mahkemesi Hâkimleri ve Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimlerine yönelik olarak Konya ilinde “Tüketici Hukuku (6502,4077 Yasaları ile yeni TBK ve TTK İlişkisi)" konulu eğitim semineri düzenlenecektir.

  Ayrıntılar için tıklayınız...


   
 • "Terörle Mücadele Kanunu " Meslek İçi Eğitim Semineri Düzenlenecektir.

  12-14 Kasım 2014 tarihleri arasında Mülga TMK 10 ile görevli Mahkemelerin Dosyalarına bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve Üyeleri ve Cumhuriyet Savcılarına yönelik olarak Diyarbakır ilinde “Terörle Mücadele Kanunu" konulu eğitim semineri düzenlenecektir. 

  Ayrıntılar için tıklayınız.


   
 • Bahreyn Heyetinin Akademi Ziyareti

  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Hasan Erbil’in resmi davetlisi olarak ülkemize çalışma ziyaretinde bulunan Bahreyn Başsavcısı Sayın Dr. Ali Bin Fadhul Al-Buainain ve beraberindeki heyet, 30.09.2014 tarihinde Akademimizi ziyaret etmişlerdir.

  Fotoğraflar için tıklayınız...


   
 • Afganistan Hâkimlerine Yönelik Eğitim Programı

  Türkiye Adalet Akademisi’nin mesleki ve bilimsel konularda uluslararası ilişkiler kurma görevi kapsamında;  22 - 28 Eylül 2014 tarihleri arasında Akademimizde, 29 Afgan yargı mensubuna yönelik olarak “Tapu ve Kadastro Hukuku” konulu bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir.
  Fotoğraflar için tıklayınız...


   
 • Çin Halk Cumhuriyeti Heyetinin Ziyareti

  Türkiye Adalet Akademisi’nin mesleki ve bilimsel konularda uluslararası ilişkiler kurma görevi kapsamında; 23-26 Eylül 2014 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti Hangzhou Belediyesi Başsavcısı başkanlığındaki 6 kişilik heyet akademimizi ziyaret etmişlerdir.

  Fotoğraflar için tıklayınız...


   
 • "6545 sayılı Sulh Ceza Hakimliklerinin Görev ve Yetkileri" Meslek İçi Eğitim Semineri Gerçekleştirilmiştir.

  Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığınca, 25-26 Eylül 2014 tarihleri arasında Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimlerine yönelik olarak Ankara ilinde "6545 sayılı Kanunla Kurulan Sulh Ceza Hakimliklerinin Görev ve Yetkileri " konulu eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.

  Fotoğraflar için tıklayınız...   
 • Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim

  Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı’nca, 08-26 Eylül 2014 tarihleri arasında; Kamu Denetçiliği kurumu bünyesinde göreve başlayacak olan 50 Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri Akademimizde gerçekleştirilmiştir.


      
 • İdari Yargı 10. Hazırlık Dönemi Açılışı

  29 Eylül 2014 -12 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 10. İdari Yargı Hazırlık Dönemi Hakim Adaylarının eğitimi 29 Eylül 2014 tarihinde saat 10:00’da Akademi Sosyal Tesis binası zemin katında yapılan açılış programı ile başlamıştır.
  Fotoğraflar için tıklayınız...


   
 • "Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları" Eğitim Semineri Gerçekleştirilmiştir.

    Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığınca,22-24  Eylül 2014 tarihleri arasında Ceza Mahkemesi Hâkimleri ve Cumhuriyet Savcılarına yönelik olarak Ankara ilinde  "Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları" konulu eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.

  Fotoğraflar için tıklayınız...   
 • "AİHM İçtihatları Işığında İdari Yargı" Eğitim Semineri İleri Bir Tarihe Ertelenmiştir.

  01-02 Ekim 2014 tarihleri arasında Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemesi Başkan ve Üyelerine yönelik olarak Ankara ilinde düzenlenecek olan “AİHM İçtihatları Işığında İdari Yargı" konulu eğitim semineri ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.   
 • YBÜ Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kayıt Yaptıran Adaylarımızın Dikkatine!

  Yüksek lisans programında ilk dönemde açılacak olan dersler aşağıda belirtilmiştir. Kimlerin hangi dersleri alacağı, mümkün olduğu kadar adli yargı – idari yargı ayrımı gözetilmek suretiyle, Üniversite tarafından re’sen belirlenecek ve ders değişikliği söz konusu olmayacaktır.
  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...   
 • Kanada Federal Yüksek Mahkemesi Üyesi Johanne Gauthier'in Ziyareti

  Danıştay Başkanlığı’nın misafiri olarak ülkemize gelen Kanada Federal Yüksek Mahkemesi Üyesi Sayın Johanne Gauthier, 24.09.2014 tarihinde Akademimizi ziyaret etmişlerdir.
  Fotoğraf için tıklayınız...   
 • "Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi" Projesi

  Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 23-24-25 Eylül 2014 tarihinde “Terör ve Örgütlü Suçlar”, “Koruma Tedbirleri”, Etkili Soruşturma Teknikleri”, “Yolsuzlukla Mücadele”, “Bilişim Suçları” ve “Adil Yargılanma Hakkı” konularında toplam 264 hakim ve cumhuriyet savcısı adayına uygulama eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
  Fotoğraflar için tıklayınız...
   
 • SINAV SONUÇLARI

  24 Eylül 2014 ~ 16:35
  16. Dönem Adli Yargı Eğitim Sonu İkinci Yazılı Sınavı ve 16. Dönem Adli Yargı Mazeret Sınavı ile 4. Dönem Avukatlık Mesleğinden Geçen Hakim-Savcı Adaylarının Eğitim Sonu İkinci Yazılı Sınav Sonuçları Açıklanmıştır.

  Sınav Sonucunuzu Öğrenmek İçin Tıklayınız...

   
 • SINAV SONUÇLARI

  24 Eylül 2014 ~ 15:12
  9. Dönem İdari Yargı Eğitim Sonu Yazılı İkinci Sınavı Sonuçları Açıklanmıştır.

  Sınav Sonucunuzu Öğrenmek İçin Tıklayınız...


   
 • "Kamulaştırma Hukuku" Meslek İçi Eğitim Semineri Gerçekleştirilmiştir.

   Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığınca,  18-19 Eylül 2014 tarihleri arasında Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimlerine yönelik olarak Ankara ilinde  "Kamulaştırma Hukuku" konulu eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.

  Fotoğraflar için tıklayınız...   
 • HMK Sunumları
 • HMK Sunumları
 • HMK Sunumları
 • HMK Sunumları
 •