Türkiye Adalet Akademisi
 • Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Yazım ve Yayım Kuralları
  • Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Hakemli bir dergi olup, dergide Türkçe ulusal hakemli makaleler yayımlanmaktadır.
  • Türkiye Adalet Akademisi Dergisi üç ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında) yayımlanır.
  • Dergiye gönderilen yazıların daha önce bir başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk yazarlara aittir.
  • Makalelerin "http://www.taa.gov.tr/makale/" internet sayfasından gönderilmesi gerekmetedir. Gönderimde herhangi bir sorun yaşanması durumunda, editörler ya da site yöneticisi ile iletişim kurulabilir.
  • Makalelerde 12 kelimeyi aşmayan Başlık, 150-250 kelime arası Özet ve 5-8 kelime arası Anahtar Kelimeler bulunmalıdır. Hakemli makalelerde Başlığın, Özetin ve Anahtar kelimelerin Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca veya Almanca yazılması zorunludur.
  • Yazının ana bölümleri ve kaynakça 12, dipnotlar ise 9,5 punto yazılmalı, 1 satır aralığı ile "Times New Roman" karakteri kullanılmalı, metin iki yana yaslanmalı, sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
  • Dergiye gönderilen makaleler "Giriş", "Gelişme" ve "Sonuç" bölümlerinden oluşmalı ve yazıda dipnot atıf sistemi kullanılmalıdır.
  • Makale, kaynakça dahil 3.000 kelimeden az ve 10.000 kelimeden çok olmamalıdır.
  • Yazarın akademik unvanı, adı ve soyadı, baş harfleri büyük olmak üzere makale başlığının altında ortalı olarak yazılmalıdır. Yazarın çalıştığı yer ismi ile elektronik posta adresi adına ilişkin dipnotta belirtilmelidir.
  • Makalelerin Yayın Kurulu ve en az 1 hakem tarafından olumlu bulunması gerekmektedir.
  • Yazarlara ve hakemlere "Türkiye Adalet Akademisi Yayın ve Yayın Kurulu Çalışma Yönetmeliği" kapsamında telif ve inceleme ücreti ödenmektedir. Dergide yazısı yayımlanmış olan yazarlara iki adet dergi ücretsiz olarak gönderilmektedir.
  • Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yanlızca yazarlarına aittir.
  • Dergide yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden başka bir yerde yayımlanamaz.
  • Derginin elektronik versiyonuna "http://www.taa.gov.tr/yayin/" adresinden ulaşılabilir.
  İSTATİSTİKLER
  Twitter
  facebook
  google plus
  instagram
  linkedin
  youtube
  Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.