Türkiye Adalet Akademisi
  • Kitap Satış
  • Bireysel İş Hukuku Davaları (Uygulama ve Örneklerle)

Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR

Bireysel İş Hukuku Davaları (Uygulama ve Örneklerle)

₺25,00 TRY

BU ÇALIŞMADA, UYGULAMADA  BİREYSEL İŞ HUKUKU İNCELENMİŞTİR.

           4857 sayılı İş Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün iş yerleri, işverenler ile işveren vekillerine ve işçilerine, çalışma konularına bakılmaksızın bu Kanunun uygulanacağı belirtilmiştir.

            Yeni iş yasasının yürürlüğe girmesi ile dava açılmadan önce uzlaşma ve ara bulucuya gidilmesi yasal şart olarak uygulamada yer alacaktır. Bu durum işçi ve işveren açısından gerek zaman tasarrufu gerekse, iş barışına önemli katkı sağlayacaktır.

            Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin 6. Maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından bir tanesi de yargılamanın “makul bir süre içinde” bitirilmesi ilkesidir.

            Türk Medeni Kanununun 2. maddesinde, “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” ilkesi iş mahkemeleri yargılamasında da çok önemlidir.        

            Bu çalışma, bilimsel bir çalışma değildir. Bireysel iş hukuku, uygulama ve pratik örneklerle araştırılmıştır.

            Konu tasnifleri yapılarak okuyucuya büyük ölçüde kolaylık sağlanmaya çalışılmıştır.

            İşçi, işveren,  hukukçular ve ilgilenen herkes için önemli bir kaynak oluşturabilir.

            Yazarın amacı dilekçe örnekleri, tanım ve kavramlar ile Yüksek Mahkeme İçtihat özetlerini,  araştırmak ve okuyucunun bilgisine sunmaktır.

Sepete ekle
İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.