Türkiye Adalet Akademisi

Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi – Uluslararası Sempozyum- Ankara (27 Mart 2017)

26 Nisan 2017 11:44
1080 kez görüntülendi.

Türkiye Adalet Akademisinin ana paydaşı olarak; mevzuatın Avrupa standartlarına uygun şekilde yorumlanması ve uygulanması yoluyla yargı mensuplarının günlük işlerinde ifade ve basın özgürlüğü açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarının uygulanmasını teşvik etmek ve insan hakları standartlarının uygulanmasını geliştirmek amacıyla, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile birlikte yürüttüğü, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay ve Danıştay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığı'nın da paydaşı olduğu “Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında ‘İfade ve Basın Özgürlüğünün Korunması ve Desteklenmesi’ konulu Uluslararası Sempozyum 27 Mart 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Düzenlenen Sempozyum kapsamında;  İfade Özgürlüğü ile Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı Arasında Adil Denge Kurulması; Terörizmle Mücadele Bağlamında İfade Özgürlüğünün Korunması; İfade Özgürlüğü ile Medya Özgürlüğü ve İnternet; Nefret Söylemi ve Hakaret Bağlamında İnternet Ortamında İfade Özgürlüğü konuları kapsamında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.