Türkiye Adalet Akademisi

Türk Ticaret Kanununun 5. Yılı Sempozyumu İlânı

25 Ağustos 2017 10:32
1369 kez görüntülendi.

İLÂN

Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı'nca 08-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara'da akademisyenler, hâkimler ve uzmanların katılımıyla Türk Ticaret Kanununun 5. Yılı Sempozyumu düzenlenecektir.

Bu itibarla;

1)Söz konusu sempozyuma katılımcı olarak katılmak isteyen Bölge Adliye Mahkemesi Ticaret Daireleri Başkan ve Üyelerinin Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına, Ticaret Mahkemesi Başkan ve Üyeleri ile Ticaret Mahkemesi sıfatıyla görev  yapan Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimlerinin ise İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına 20/09/2017 tarihine kadar dilekçeyle başvurması, başvuranların tek liste halinde 21/09/2017 tarihine kadar Daire Başkanlığımıza gönderilmesi,

2)Söz konusu Sempozyumda aşağıda belirtilen konularda tebliğ sunmak isteyen Hakimlerimizin  20/09/2017 tarihine kadar aşağıda belirtilen yetkiliyle irtibata geçmesi,

 Hususları arz olunur.

KONULAR:

1. Ticari İşletmenin Devri(Tacir ve Tacir Olmanın Sonuçları,Acente,Haksız Rekabet ve diğer konular)

2. Sermaye Şirketleri( Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve diğer konular)

3. Kıymetli Evrak(Kambiyo Senetleri, Sermaye Piyasası Araçları ve diğer konular)

4. Sigorta ve Zarar

5. Usuli Meseleler

Tebliğİçin İrtibat:

Yusuf DEMİRCİ (Hakim)

0 312 489 81 80 /3202- 0 5054880288

e-posta : yusufdemirci34@gmail.com

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.