Türkiye Adalet Akademisi

Türk Hukukunda İstinaf Reformu Sonrası Yargıtayın Temyiz İncelemesi Kapsamında Hukukilik Denetiminin Sınırları konulu sempozyum

26 Nisan 2017 11:31
1239 kez görüntülendi.

20-21 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara'da Yargıtay Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliğiyle "Türk Hukukunda İstinaf Reformu Sonrası Yargıtay’ın Temyiz İncelemesi Kapsamında Hukukilik Denetiminin Sınırları" konulu mukayeseli hukuk sempozyumudüzenlenmiştir.

Bu sempozyum çerçevesinde, nihai kanun yolu denetim mercii olarak Yargıtay’ın temyiz incelemesi yöntemleri ile denetim sınırlarının mukayeseli uygulamalar perspektifinden ele alınarak etkili, hızlı ve adil bir temyiz incelemesi hedefine ulaşılması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda, İsviçre, Almanya, Fransa ve Belçika’dan davet edilen ceza ve hukuk yargılaması alanında uzman öğretim üyeleri ve uygulamacılar, kendi ülke uygulamaları konusunda birer tebliğ sunarak görüş ve önerileri ile kendi deneyimlerini paylaşmışlardır.

Sempozyuma, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, bir kısım Anayasa Mahkemesi Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Daire Başkan ve Üyeleri, Tetkik Hâkimleri ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının yanında ayrıca, Adalet Bakanlığı bürokratları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanları, Türk Hukuk Öğretisinde temayüz etmiş usul hukukçularından oluşan yaklaşık 500 kişi katılmış olup, sempozyuma soru ve açıklamalarıyla katkı vermişlerdir.

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.