Türkiye Adalet Akademisi

Sözlü Sınav Duyurusu

29 Temmuz 2016 11:42
9176 kez görüntülendi.

29.07.2016 tarih ve 29785 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" 21. maddesine göre yönetmeliğe eklenen 20/B maddesinde "sözlü sınavın yeri ve zamanı sınav tarihinden 15 gün önce Eğitim Merkezi ilan panosu ile Akademi internet sitesinde ilan edilir" hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda daha önce sözlü sınav tarihleri duyurulan Avukatlık Mesleğinden Geçen 2. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları, 5. Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylar ile 11. Dönem İdari Yargı Hakim Adaylarından, adı geçen yönetmeliğin 20/B maddesindeki sürenin kendisine uygulanmasını talep edenlerin bu taleplerini dilekçe ile sözlü sınav tarihi öncesinde ve duyurudan itibaren en geç üç gün içerisinde (1 Ağustos 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) Akademi Başkanlığına yazılı olarak bildirmeleri, bu bildirimi yapmayanların ise önceden ilan edilen sözlü sınav tarihinde ve belirtilen yerde sözlü sınava alınacakları hususu önemle duyurulur.

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.