Türkiye Adalet Akademisi

Olağanüstü Genel Kurul İlanı

19 Eylül 2014 11:45
2125 kez görüntülendi.

 Türkiye Cumhuriyet Anayasasının 159 ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu Kanununun 18. Maddesi uyarınca, 16 Ekim 2014 tarihinde saat 14.00’de Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bir asıl ve bir yedek üye seçimi yapılacaktır.

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.