Ana Sayfa › › Genel Sekreterlik

Türkiye Adalet Akademisi Genel Sekreterliği Adı, Soyadı Unvanı
Mehmet GEDİK Genel Sekreter
Osman ÖRME Stratejik Yönetim Bürosu
          Stratejik Yönetim Bürosu
          Bütçe ve Performans Bürosu
          İç Kontrol Bürosu
          Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Bürosu
 
Şerif MAYDA İdari İşler Müdürü
          Sivil Savunma Hizmetleri Bürosu
          İhale ve Satın Alma Bürosu
          Tahakkuk ve Mutemetlik Bürosu
          Teknik Hizmetler Bürosu
          Genel Evrak ve Arşiv Bürosu
          Taşınır Kayıt ve Kontrol Bürosu
          Sosyal İşler Bürosu
 
  İnsan Kaynakları Müdürü
          Özlük İşleri Bürosu
          İşlemler Bürosu
 Stratejik plana ulaşmak için buraya tıklayın...
Faaliyet raporuna ulaşmak için buraya tıklayın...
Performans programına ulaşmak için buraya tıklayın...
Mali durum ve beklentilere ulaşmak için buraya tıklayın...
Kamu hizmet standartlarına ulaşmak için buraya tıklayın...