VİZYON - MİSYON - DEĞERLER
VİZYONUMUZ


Hukuk ve adalet alanında uygulayıcılara verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası düzeyde model alınan, özgün, saygın ve yenilikçi bir kurum olmaktır.MİSYONUMUZAnayasa ve kanunlardan almış oldukları yetki çerçevesinde; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen ve uygulayan, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmek.

Hukuk ve adalet eğitimi alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, eğitim faaliyetlerinin standart ve kalitesinin artırılmasına yönelik stratejik hedefler belirlemek, bu amaçla kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde projeler ve uygulamalar geliştirmek.


DEĞERLER- İnsan haklarına ve temel hürriyetlere saygılı olmak.

- Evrensel değerlere ve farklılıklara saygılı olmak.

- Toplumsal değerler ile ihtiyaçların farkında olmak.

- Etik değerlere bağlı olmak.

- Akademik özgürlük anlayışı ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem vermek.

- Katılımcı, etkin, kaliteli ve çözüm odaklı hizmet sunmak.

- Kaynakları etkin ve verimli kullanmak, liyakate önem vermek.

- Şeffaf, ulaşılabilir ve hesap verebilir olmak.