Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Meslek İçi Eğitim Programı (23 Eylül - 8 Kasım 2019)

23 Eylül - 08 Kasım 2019 tarihleri arasında, meslekte fiilen 2 yılını doldurmuş, 8 yılını doldurmamış olan ceza hâkimleri ile Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenecektir.

Anılan meslek içi eğitim programına katılmasına karar verilenlere, herhangi bir konaklama imkanı sunulamayacağından, katılımcılar eğitim programı süresince bağlı bulundukları kurum bütçesinden alacakları yolluk, yevmiye ve harcırah ödemesi karşılığında; konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayacaklardır.

Bu kapsamda; eğitim programına katılmak isteyen meslekte fiilen 2 yılını doldurmuş, 8 yılını doldurmamış olan ceza hâkimleri ile Cumhuriyet savcılarının taleplerinin alınması amacıyla Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarına talep formları gönderilmiş olup, 05/09/2019 tarihine kadar katılma talebi formlarının doldurularak Komisyon Başkanlığı veya Başsavcılık kanalı ile Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na UYAP ortamında ulaştırılması gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.