Türkiye Adalet Akademisince Katar Başsavcılığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Mariam Hacı Abdulla İbrahim başkanlığındaki 5 kişilik yargı heyetine yönelik Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) konulu eğitim verildi.

Türkiye Adalet Akademisi'nin uluslararası ilişkiler kurma görevi kapsamında; 3-6 Temmuz 2019 tarihleri arasında Katar Başsavcılığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Sn. Mariam Hacı Abdulla İbrahim başkanlığında 5 kişilik bilgi işlem uzmanına yönelik "UYAP" konulu bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Program kapsamında; heyete 3 Haziran Çarşamba öğleden önce Akademimizin yeni işleyişi ve görevleri ile Türk Yargı Sistemi hakkında detaylı bir bilgilendirme sunumu yapılmış, öğleden sonra Ankara Batı Adliyesi'nde uygulamalı olarak mahkemenin işleyişi yerinde görülmüştür.

Programın ikinci günü Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından UYAP bilişim sistemi ve ülkemizdeki e-adalet uygulamaları hakkında sunum yapılmış, SEGBİS sistemi tanıtılmış ve ilgili tanıtım materyalleri takdim edilmiştir. Alan uzmanları tarafından test ortamında Avukat Portal, Savcılık ve Mahkeme ekranlarının işleyişi hakkında bilgi verilmiş, katılımcıların; e-imzaların ilgililere dağıtımı, yargılamalara ilişkin istatistiklerin yayınlanıp yayınlanmadığı, yapay zekanın UYAP'a dahil edilmesinin planlanıp planlanmadığına yönelik soruları yanıtlanmıştır.

Programın son günü Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı'na sahada eğitim ziyareti gerçekleştirilmiş olup, burada katılımcılarımıza Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca "Kurumun ve Sektörün Tanıtımı" ile Bilgi Teknolojileri Dairesi'nce "Siber Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Uygulamaları" konusunda sunum yapılmıştır.

Heyet Başkanı Sn. Mariam Hacı Abdulla İbrahim, programın kendileri için çok faydalı geçtiğini, alanları ile ilgili farklı birçok konuda bilgiler edindiklerini, Başsavcılıkları ile Akademi işbirliği kapsamında gerçekleşen programdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Sn Muhittin ÖZDEMİR'e teşekkür etmiş, uzmanlık alanlarındaki eğitim işbirliği faaliyetlerinin devamının yararlı olacağını belirtmiştir.

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı'na yapılan ziyarette de ise "Siber Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Uygulamaları" konusunda heyete sunum yapıldı, Türkiye'nin bilgi teknolojilerinde geldiği nokta ziyaretçilerle paylaşıldı.

Heyet Başkanı Mariam Hacı Abdulla İbrahim, başsavcılıkları ile akademinin iş birliği kapsamında gerçekleştirilen programın faydalı geçtiğini, alanları ile ilgili farklı konularda bilgiler edindiklerini belirterek, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin ÖZDEMİR'e ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.