Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Yapılacak Meslek İçi Eğitimler (23 Mart - 22 Mayıs 2020)

17.02.2020     Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü     2564

Meslekte 6 yılını doldurmamış Cumhuriyet savcısı ve ceza mahkemesi hâkimlerinin,  kadro ve yetki durumları dikkate alınarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında iki ay süreyle meslek içi eğitim programına alınmaları planlanmıştır. İlk grubu 23 Mart - 22 Mayıs 2020, ikinci grubu 12 Ekim-11 Aralık 2020 tarihlerinde iki ay süre ile meslek içi eğitime alınmaları planlanmıştır.

Buna göre adı geçen katılımcıların Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 11/02/2020 tarih ve 196 sayılı kararı ile 23 Mart - 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında meslek içi eğitime alınmalarına karar verilmiştir.

Katılımcılara herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup; katılımcılar, eğitim programı süresince, bağlı bulundukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemesi karşılığında, kendi imkânlarıyla konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.​

Not: Eğitime katılmak zorunludur. Haklı mazereti olanların, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile başvurmaları ve mazeret başvurularının uygun görülmesi gerekmektedir.

 

Katılımcı Listesi

Muafiyet Listesi (24.02.2020)


Paylaş
Türkiye Adalet Akademisi
© 2019 Tüm Hakları Saklıdır.