Delil Niteliğinde Örneklerin Toplanması, Analizi ve Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Akgür ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu tarafindan savcı adaylarına "Delil Niteliğinde Örneklerin Toplanması, Analizi ve Değerlendirilmesi" konusu hakkında bilgi verilmiştir.