Türkiye Adalet Akademisi

Çevre Hukuku Sempozyumu

Türkiye Adalet Akademisi, Sempozyum

1 yorum
8289 kez görüntülendi.
1 Şubat 2015 07:34

10 - 11 Nisan 2006 tarihlerinde Türkiye Adalet Akademisi ve Avrupa Konseyi tarafından ortak düzenlenen "Çevre Hukuku" konulu uluslararası sempozyum kitabının baskısı tükenmiş olmakla birlikte sayfa altında yer alan bağlantı aracılığı ile kitabı *.PDF formatında indirebilirsiniz.


Sunuş'tan:

Avrupa Konseyi ile Türkiye Adalet Akademisi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Çevre Hukuku" konulu sempozyum, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Türkiye'de Yargının Modernizasyonu ve Ceza Reformu Projesi" kapsamında 10-11 Nisan 2006 tarihleri arasında Çeşme'de (İzmir) gerçekleştirilmiştir. Sempozyum, aynı zamanda Türkiye Adalet Akademisi'nin meslek içi eğitimi niteliğindedir.

Sempozyumun iki günlük sınırlı süresi içinde, çevre hukukunun tüm kapsamının incelenmesi mümkün olmadığı için; konu sınırlaması yapılmış ve seçilen alanların güncel gelişmelerle olduğu kadar, uygulamada karşılaşılan sorunlarla da ilgili olması amaçlanmıştır.

Bu nedenle sempozyumun ilk gününde çevre hukukunun genel hukuk sınıflandırması içindeki farklı yeri göz önünde bulundurularak, öncelikle bu hukuk dalının temel kavram ve ilkeleri üzerinde durulmuş, daha sonra da çevre hukukunun idari yargı düzeyinde uygulanması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında çevre hukuku konuları incelenmiş ve tartışılmıştır.

İkinci günün konuları yeni Türk Ceza Kanunu ışığında çevreye karşı işlenen suçlar, çevreyi kirletenin hukuki sorumluluğu ve çevre hukukunda bilirkişi başlıkları altında özetlenebilir. Bu konuların incelenmesinden sonra tüm konuşmacıların katılımlarıyla bir yuvarlak masa oturumu yapılmış ve özellikle sempozyum katılımcılarının soru ve yorumlarının tartışılması fırsatı yakalanmıştır. Her oturumun sonunda gerçekleştirilen soru ve değerlendirmeler bölümleriyle birlikte, daha geniş bir zaman dilimine yayılmış olan yuvarlak masa oturumunun en büyük önemi, uygulamacılar ve akademisyenlerin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuş olmaları ve ortak sorunlara olduğu kadar, üzerinde görüş birliğine varılan çözüm yollarına da birlikte ulaşmalarıdır.

Üzerinde durulması gerekli bir diğer nokta, çevre hukukunda yaşanan güncel bir gelişmedir. Sempozyumun düzenlendiği 10-11 Nisan 2006 tarihinden çok kısa bir süre sonra, 26 Nisan 2006 tarihinde 5491 sayılı "Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kabul edilmiş ve 13 Mayıs 2006 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yani Sempozyum tarihinden sonra, Çevre Kanunu kapsamlı bir değişikliğe uğramıştır.

Bu nedenle Sempozyum'da sunulan tebliğler ve yapılan konuşmalar okunurken, bu değişiklik öncesi hükümlerden söz edilmesi olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Kitabın ekleri arasında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 5491 sayılı Kanun'la değiştirilmiş hali de bulunmaktadır. Özellikle çevre hukukunun idari yargı düzeyinde uygulanması açısından önem taşıyan bazı Danıştay kararlarına da kitabın ekler bölümünde yer verilmiştir.

Çevre hukuku önemi göz önünde bulundurulduğunda, özellikle ülkemiz açısından, yeterince çalışma ve incelemenin bulunmadığı bir hukuk dalı olarak görülmektedir. Bu nedenle söz konusu alanda yapılan bilimsel faaliyetler, bu önemli hukuk dalının gelişmesi adına önem taşımaktadır. Sempozyumda sunulan tebliğlerin ve yapılan tartışmaların kitaplaştırılmasının bir amacı da, konuya ilişkin katkıların daha geniş kitlelere ulaştırılmasının faydalı olacağı düşüncesidir.

Kitabı dijital olarak indirmek için buraya tıklayın... ( 3055 kez indirildi. )
ISBN / Referans no:
978-975-01137-0-3
Basım tarihi:
Nisan 2006
Baskı:
1
Safya sayısı:
316
Boyut:
16 cm x 24 cm
0.0

Çevre Hukuku Sempozyumu hakkında 1 yorum bulunmaktadır.

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.