Türkiye Adalet Akademisi
 • Mülga Yönetmelikler
  1. Türkiye Adalet Akademisi Yayın ve Yayın Kurulu Çalışma Yönetmeliği
  2. Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
  3. Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
  4. Türkiye Adalet Akademisinin Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Yönetmelik
  5. Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği
  6. Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulun Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  7. Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği
  8. Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  9. Türkiye Adalet Akademisi Başkan ve Başkan Yardımcıları Adaylarının Seçilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
  10. Türkiye Adalet Akademisi Öğretim Elemanları, Görevlendirilenler ve Diğer Çalışanların Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
  11. Türkiye Adalet Akademisi Genel Sekreter ile İdari Personelin Görevleri ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  12. Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Yönetmeliği
  13. Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik
  14. Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik
  15. Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik
  16. Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 
  17. Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
  18. Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Bürosunun Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri Hakkında Yönetmelik
  İSTATİSTİKLER
  Twitter
  facebook
  google plus
  instagram
  linkedin
  youtube
  Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.