Türkiye Adalet Akademisi
 • Meslek Öncesi Eğitim Daire Başkanlığı
 • Adli yargı hâkim ve savcı adayları, idari ve askeri yargı hâkim adayları ile avukat ve noter adaylarına interaktif eğitim modeliyle verilen eğitim programlarını içerir.

  1. Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları Meslek Öncesi Eğitimi
  Bu eğitim iki aşamalı olup, her aşama kendi içinde iki dönem içerir.

  Birinci Aşama : Adayların adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayı olarak atanmalarıyla başlar.
  Bu aşama hazırlık eğitimi dönemi ve genel staj döneminden oluşur. Bu süreçte adayların tamamına ortak eğitim programları uygulanır.

  a. Hazırlık Eğitimi Dönemi

  Süresi   : 3 ay
  Yeri     : Türkiye Adalet Akademisi

  b. Genel Staj Dönemi

  Süresi   : 8 ay
  Yerler   : 1 ay Cumhuriyet Başsavcılıkları,
                       1 ay diğer adalet daireleri,
                       3 ay Ceza Mahkemeleri,
                       3 ay Hukuk Mahkemeleri

  İkinci Aşama : Adayların hâkim veya Cumhuriyet savcısı adayı olarak atanacak şekilde belirlenmesiyle başlar.
  Bu aşama görev stajı dönemi ve son eğitim döneminden oluşur. Bu süreçte adaylara hâkimlik veya Cumhuriyet savcılığı görevlerine yönelik farklı eğitim programları uygulanır.
  a. Görev Stajı Dönemi

  aa.  Hâkimler için:

  Süresi      : 8 ay
  Yerler      : 3 ay Ceza Mahkemeleri,
                     3 ay Hukuk Mahkemeleri
                     2 ay Yargıtay

  ab.  Cumhuriyet Savcıları için:

  Süresi      : 8 ay
  Yerler      : 3 ay Cumhuriyet Başsavcılıkları
                    3 ay Ceza Mahkemeleri
                    2 ay Yargıtay

  b. Son Eğitim Dönemi

  Süresi      : 4 ay
  Yeri         : Türkiye Adalet Akademisi

  . İdari Yargı Hâkim Adayları Meslek Öncesi Eğitimi
  Bu eğitim üç dönemden oluşur.

  a. Hazırlık Eğitimi Dönemi

  Süresi      : 4 ay
  Yeri         : Türkiye Adalet Akademisi

  b. Staj Dönemi

  Süresi       : 16 ay
  Yeri          : 6 ay  Danıştay
                      4 ay İdare Mahkemeleri,
                      4 ay Vergi Mahkemeleri,
                      1 ay Bölge İdare Mahkemeleri,
                      1 ay İl Valilikleri

  c. Son Eğitim Dönemi

  Süresi      : 4 ay
  Yeri         : Türkiye Adalet Akademisi

   

  3. Avukatlık Mesleğinden Geçen Adli ve İdari Yargı Hâkim
      Adayları Meslek Öncesi Eğitimi
  Bu eğitim iki dönemden oluşur.

  a. Hazırlık Eğitimi Dönemi

  Süresi      : 3 ay
  Yeri         : Türkiye Adalet Akademisi

  b. Son Eğitim Dönemi

  Süresi      : 3 ay
  Yeri         : Türkiye Adalet Akademisi
  (Adli yargıda, hâkim ve Cumhuriyet savcılığı görevlerine yönelik farklı eğitim programı uygulanır)

   

  4. Askeri Yargı Hâkim Adayları Meslek Öncesi Eğitimi

  Süresi      : 3 aya kadar
  Yeri         : Türkiye Adalet Akademisi
  (Milli Savunma Bakanlığının talebi halinde yapılır)

  5. Avukat Adayları Meslek Öncesi Eğitimi

  Süresi      : 3 aya kadar
  Yeri         : Türkiye Adalet Akademisi
  (Türkiye Barolar Birliği veya ilgili Baronun talebi halinde yapılır)

  6. Noter Adayları Meslek Öncesi Eğitimi

  Süresi      : 3 aya kadar
  Yeri         : Türkiye Adalet Akademisi
  (Türkiye Noterler Birliği’nin talebi halinde yapılır)

  İSTATİSTİKLER
  Twitter
  facebook
  google plus
  instagram
  linkedin
  youtube
  Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.