Türkiye Adalet Akademisi
 • Human Rights Review Dergisi Yazım ve Yayım Kuralları
 •  ENGLISH

  • "Law and Justiee Review" is an internationally refereed journal that is being published semiannually. The journal publishes artieles written in the Gemıan, French, and English language. The journal may deeide to publish any article that has not passed the referee auditing of the Editorial Board or that has not been se nt to the referee. In such a ease, this is notifed in the artiele
  • Artieles that are sent to the journal eannot be less than 3000 or more than 20.000 words. Each article should inelude a summary of 150-200 words and 3 to 8 key words. The summary and key words should also be written in English. The footnotes in the artiele should be given at the end of the page. The article should be written with font type Times New Roman, font size 12 and aligned to the left and the right. Source of reference should take place at the end of the article. The title of the article should not exceed 14 words and the artiele should have a "Conclusion" part.
  • The responsibility of the artiele belongs to the author. The artieles that are sent to the journal should not have been previously published at any other place. In case it has been published at any other place, the copyright should belong to the author.
  • The authors of the articles are paid i O Euros per 200 words. For artieles that have passed referee auditing, 20 of the copyright royalty is paid to the referee.
  • The artieles pass at least one and at most two referee audits depending on the Deci sion of the Editorial Board. A "Referee Assessment Form" for artieles that have notbeen qualifed for publieation, is sent by e-mail to the author of the artiele.
  • Articles are sent by "http://www.taa.gov.tr/makale/" which is official web site of Justice Academy of Turkey.
  • Within a period of one month, it is decided whether or not the artieles shall be published and the author is aceordingly notifed by e-mail. Copyright royalty for the articles, which are qualifed for publieation, is paid to the author within two weeks.
  • The copyright of all the articles published in the journal belongs to the Turkish Justice Academy.
  • Offical website of our publications is "http://www.taa.gov.tr/yayin/"

   TÜRKÇE

  • Human Rights Review yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide İngilizce makaleler yayımlanmaktadır. Dergi Yayın Kurulu hakem denetiminden geçmeyen veya hakerne gönderilmeyen bir yazının yayımlanmasına karar verebilir ve bu durum makalede belirtilir.
  • Dergiye gönderilen makaleler, 3000 kelimeden az ve 20.000 kelimeden çok olamaz. Her makalede 150-250 kelime arası özet ve 3- 8 kelime arası anahtar kelimeler bulunmalıdır. Özet ve anahtar kelimeler ayrıca İngilizce yazılmalıdır.
  • Makalelerde sayfa altı dipnot sistemi kullanılmalı, makale 12 punto Time New Roman ile iki yana yaslı olarak yazılmalı ve makale sonunda kaynakça gösterilmelidir. Makale adı 14 kelimeyi geçmemeli ve makalede "Sonuç" kısmı olmalıdır. Yazının sorumluluğu yazarına aittir. Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Eğer başka bir yerde yayımlanmışsa telif hakkı yazarına ait olmalıdır.
  • Makale yazarları na 200 kelime için yaklaşık 10 Euro telif ücreti ödenir. Hakem denetiminden geçen bir yazıda telifücretinin 20"si hakerne ödenir.
  • Makaleler Yayın Kurulu Kararı ile en az bir ve en çok iki hakem denetiminden geçirilir. Yayımlanması uygun bulunmayan yazılara ait hakem değerlendirme formu yazarına e-postayla bildirilir.
  • Makaleler "http://www.taa.gov.tr/makale/" web sayfasından gönderilir.
  • Makalelerin yayımlanıp yayımlanmayacağı bir ay içinde belirlenir ve yazarına e-posta ile bildirilir. Yayımlanması uygun görülen makalelerin telif ücreti iki hafta içinde yazarına ödenir.
  • Dergide yayımlanan tüm yazıların telifhakkı Türkiye Adalet Akademisine aittir.
  • Yayınlarımızın resmi web sitesi "http://www.taa.gov.tr/yayin/"dir.
  İSTATİSTİKLER
  Twitter
  facebook
  google plus
  instagram
  linkedin
  youtube
  Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.