Türkiye Adalet Akademisi
 • Akademi Yönetmelikleri

  1. Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
  2. Adli ve İdari Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliği
  3. Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik
  4. Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurt Dışına Gönderilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
  5. Askerî Yargı Hâkim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
  6. Adlî, İdarî ve Askerî Yargı Hâkim ve Savcıların Meslek İçi Eğitimi Hakkında Yönetmelik
  7. Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  8. Türkiye Adalet Akademisi Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  9. Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Yönetmeliği
  10. Türkiye Adalet Akademisi Yayın Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  11. Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu Çalışma Usul ve Esasları İle Denetim Kurulu Hakkında Yönetmelik
  12. Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  13. Türkiye Adalet Akademisi Başkan ve Başkan Yardımcıları Adaylarının Seçilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
  14. Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik
  15. Avukatlık Mesleğinden Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile İdarî Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik
  16. Öğretim Elemanları, Görevlendirilenler ve Diğer Çalışanlar Arasından Türkiye Adalet Akademisi Genel Kuruluna Üye Seçilmesine İlişkin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
  17. Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Yönetmeliği
  18. Türkiye Adalet Akademisi Hizmet Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  19. Türkiye Adalet Akademisi Hizmet İçi Eğitimi Hakkında Yönetmelik
  20. Türkiye Adalet Akademisi Öğretim Elemanları, Görevlendirilenler ve Diğer Çalışanların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  21. Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Değişiklik Yönetmeliği
  22. Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adayları İle İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
  23. Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Akademi sözlü sınavına ilişkin maddeler)
  24. Türkiye Adalet Akademisi Yatılı Tesis Yönergesi
  İSTATİSTİKLER
  Twitter
  facebook
  google plus
  instagram
  linkedin
  youtube
  Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.