Türkiye Adalet Akademisi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Duyurusu

15 Ağustos 2016 16:36
4580 kez görüntülendi.

Türkiye Adalet Akademisi ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında imzalanan protokol uyarınca, 50 adet Kamu Hukuku, 50 adet Özel Hukuk ana bilim dallarında olmak üzere toplam 100 öğrenci alınacaktır.

İsteklilerin 25/08/2016 tarihi Perşembe günü saat 17:00’ye kadar Türkiye Adalet Akademisi Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığına şahsen aşağıdaki belgelerle başvuru yapmaları gerekmektedir.

İstenilen Belgeler

1)      Başvuru yapılacak ana bilim dalını gösteren dilekçe.

2)      Lisans diplomasının onaylı örneği (noter veya belgenin alındığı kurum) veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

Türkiye’de bulunan Üniversitelerden alınmış diploma veya geçici mezuniyet belgeleri hariç; Türkçe dışında bir dilde diplomaya veya geçici mezuniyet belgesine sahip olan adayların diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri ile birlikte, bu diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin noter tarafından Türkçe’ye tercüme ettirilmiş onaylı şeklini getirmeleri gerekmektedir.

Yurt dışında bulunan bir Üniversitede lisans/yüksek lisans programından mezun olan T.C. uyruklu adayların diplomaları ile birlikte, bu diplomalarına ait Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesinin aslını ve fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.

3)      T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi, ( Nüfus Cüzdanı dışındaki Ehliyet vb. belgeler Nüfus Cüzdanı yerine kabul edilmeyecektir.)

4)      Vesikalık boyutta iki (2) adet fotoğraf, (Fotoğraflarınızın arka yüzüne ad ve soyadınızı yazınız.)

5)      Adli Sicil kaydına ilişkin beyan dilekçesi.

6)      Askerlik durum belgesi.

7)      ALES, Yabancı dil puanı ve lisans not ortalaması aranmayacaktır.

8)      Hâkimler –Savcılar ya da Hâkim-savcı adaylarının kimlik fotokopileri. 

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.