Türkiye Adalet Akademisi

YAPILACAK SINAVLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

23 Temmuz 2016 15:47
21165 kez görüntülendi.

23.07.2016 tarih ve 29779 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmündeki Kararname’nin 3/2. maddesi uyarınca; “Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği tarihte adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olarak görev yapanlar, adaylıkta geçirdikleri süreye bakılmaksızın Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri halinde, hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler” hükmüne yer verilmiştir.

 Bu bağlamda;

A- Meslek (hakim-savcı) ayrımları yapılmamış olan Adli Yargı 19. Dönem 2. Grup Hâkim ve Savcı adayları ile Adli Yargı 20. Dönem Hâkim ve Savcı adaylarımızın hakim ve savcı ayrımına ilişkin tercihlerini en geç 26 Temmuz 2016 Salı günü mesai bitiminde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde staj yaptıkları komisyonları aracılığıyla bildirmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar meslek seçimini bildirmemiş olan hâkim ve savcı adaylarımızın meslek ayrımları kur’a ile belirlenecektir.

B-Halen adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olarak görev yapan;

1-Adli Yargı;

a) Avukatlık Mesleğinden Geçen 6. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları

b) 18. Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları

c) 19. Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları

d) 20. Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları

2-İdari Yargı

a) Avukatlık Mesleğinden Geçen 3. Dönem İdari Yargı Hâkim Adayları

b) 12. Dönem İdari Yargı Hâkim Adayları

Ayrıntıları sınav yönergesinde belirlenerek ilan edilecek genel hukuk bilgilerinden çoktan seçmeli olarak yazılı sınava tabi tutulacaktır.

C-Sınav tarihleri;

1-İdari Yargı;

Avukatlık Mesleğinden Geçen 3. Dönem İdari Yargı Hâkim Adayları ile 12. Dönem İdari Yargı Hâkim Adayları için,

28 Temmuz 2016 saat:10:00

2-Adli Yargı

a) Avukatlık Mesleğinden Geçen 6. Dönem Adli Yargı Savcı Adayları ile 18, 19 ve 20. Dönemler Adli Yargı Savcı Adayları için,

29 Temmuz 2016 saat:10:00

b) Avukatlık Mesleğinden Geçen 6. Dönem Adli Yargı Hâkim Adayları ile 18, 19 ve 20. Dönemler Adli Yargı Hâkim Adayları için,

30 Temmuz 2016 saat:10:00 olarak belirlenmiştir.

D-25 Temmuz 2016 tarihinde Sınav Yönergesi yayınlanacaktır.

İlgili hakim ve savcı adaylarımıza önemle duyurulur.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.