Türkiye Adalet Akademisi

Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi- Sertifika Takdimi (5 Aralık 2017)

12 Aralık 2017 15:12
968 kez görüntülendi.

Türkiye Adalet Akademisinin ana paydaşı olarak Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile birlikte yürüttüğü;  Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay ve Danıştay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığı'nın da paydaşı olduğu; mevzuatın Avrupa standartlarına uygun şekilde yorumlanması ve uygulanması yoluyla yargı mensuplarının günlük işlerinde ifade özgürlüğü açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının uygulanmasını teşvik etmek ve insan hakları standartlarının uygulanmasını geliştirmek amacıyla faaliyetleri gerçekleştirilen ve 28 Mart 2017 tarihinde düzenlenen Kapanış Etkinliği ile tamamlanan  "Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"ne ilişkin sertifika töreni 5 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.