Türkiye Adalet Akademisi

Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi - 4. Uluslararası Çalıştay- Ankara (15-16 Şubat 2017)

17 Şubat 2017 11:02
1802 kez görüntülendi.

Türkiye Adalet Akademisinin ana paydaşı olarak; mevzuatın Avrupa standartlarına uygun şekilde yorumlanması ve uygulanması yoluyla yargı mensuplarının günlük işlerinde ifade ve basın özgürlüğü açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarının uygulanmasını teşvik etmek ve insan hakları standartlarının uygulanmasını geliştirmek amacıyla, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile birlikte yürüttüğü, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay ve Danıştay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığı'nın da paydaşı olduğu “Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Yüksek Yargı Başkan ve Üyelerine yönelik olarak ‘Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında İfade Özgürlüğü Ve Diğer Haklar Arasında Denge Kurulması Kapsamında Karşılaştırmalı Hukuk ve Uluslararası Hukuk Yaklaşımları ’ konulu 4. Uluslararası Çalıştay 15-16 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Düzenlenen Çalıştay kapsamında, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Sayın Yılmaz AKÇİL’in açılış konuşmasının ardından; Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında İfade Özgürlüğü, Telekomünikasyonun Denetlenmesi ve Bilgi Edinme Hakkı konuları kapsamında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.