Türkiye Adalet Akademisi

TIP HUKUKU SEMPOZYUMU DÜZENLENMİŞTİR

11 Kasım 2015 11:59
3688 kez görüntülendi.

            Türkiye Adalet Akademisi, Mersin Barosu ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle “Tıbbi Uygulama Hatalarından Kaynaklı Davalarda Hukuki ve Cezai Sorumluluk” konulu Tıp Hukuku Sempozyumu Mersin HiltonSa Otelin’de düzenlendi.

            26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleşen sempozyuma Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil’in yanı sıra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Metin Yandırmaz, 2.Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, 1.Daire Başkanı Halil Koç, 1.Daire Üyesi Ömür Topaç, 1.Daire Üyesi İsa Çelik, 3.Daire Üyesi Ömer Kerkez, Yargıtay 12. Ceza Dairesi Üyeleri Gürsel Yalvaç ve Sami Öztürk, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi Battal Yılmaz, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi Refik Eğri, Danıştay 15.Dairesi Üyesi Süleyman Hilmi Aydın, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Adem Keskin, Mersin Barosu Başkanı Av. Alpay Antmen, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Akkuş, Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Korkusuz, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Doç. Dr. Hakkı Yeşilyurt, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Doğan Ünal, Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi Başkanı Doç. Dr. İbrahim Üzün, Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesi Başkanı Doç. Dr. Ümit Naci Gündoğmuş, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Kar, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nadir Arıcan, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi  Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Dokgöz, Hacettepe Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdal Yerdelen, çeşitli illerden hâkimler, savcılar ile üniversitelerin tıp fakültelerinden doktorlar ve hukuk fakültelerinden akademisyenler katıldı.

Sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Baro Başkanı Alpay Antmen’in açılış konuşmaları ile başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, açılış konuşmasında hekimlerin cezai sorumluluklarıyla ilgili kanun değişikliği teklifinde bulunmayı planladıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, sağlık sektörünün bazı riskli alanlarının olduğuna işaret ederek, "Özellikle kanser cerrahisi, kadın hastalıkları, doğum, beyin cerrahisi gibi birçok alanda risk yükseldikçe, sağlık personeline düşen risk oranları da artıyor ve buralara istihdam talebi azalıyor. Ayrıca davalar başlıyor, sağlık çalışanları yıllarca bu davalara gidip geliyorlar. Sonunda da tazminat ödemek zorunda kalıyorlar" dedi. Sağlık sektörüne adım atanların artık daha risksiz bölümleri seçtiklerini dile getiren Prof. Dr. Gümüş, bu durumu gidermek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, toplumumuzda sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddete değinerek, haklarını bilme ve hak arama açısından sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti. Uyuşmazlıkların daha barışçıl yöntemlerle çözülmesi açısından tıp eğitiminde hukuk derslerinin daha ağırlıklı olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çamsarı, hem sağlık çalışanlarının hem hukukçuların mezuniyet sonrası eğitimlerine devam etmesinin faydalı olacağını düşündüğünü ifade etti.

Mersin Baro Başkanı Alpay Antmen, Mersin Baro’nun böyle büyük bir çalışmada yer almasının kendileri için övünç kaynağı olduğunu belirterek konunun tıp çalışanları ve hukuk çalışanları için önemine dikkat çekti.

Yıldım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan’ın moderatör olduğu sempozyumun birinci oturumunda; Sami Öztürk “Hekimin Cezai Sorumluluğuna Genel Bakış ve Yargıtay Uygulamaları”, Gürsel Yalvaç “Hatalı Tıbbı Uygulamalarda Cezai Sorumluluk, Yargısal Kararlardaki Yaklaşım ve İlkeler”, Refik Eğri “Hekimin Hukuki Sorumluluğundan Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat” ve Battal Yılmaz “Hekimin Hukuki Sorumluluğu-Yargıtay Uygulaması” konularında bilgiler verdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’nın moderatör olduğu ikinci oturumda; Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök “Tıbbi Uygulama Hatalarında Otopsinin Önemi”, Prof. Dr. Halis Dokgöz “Malpraktis Olgularında Bilirkişilik ve Etik” ve Yrd. Doç. Dr. Erdal Yerdelen “Hastanın Kusurunun Hekimin Sorumluluğuna Etkisi” konularında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Sempozyumun ikinci günü olan 27 Ekim Salı günü ise Mersin Barosu Başkanı  Av. Altay Antmen moderatörlüğünde, Prof. Dr. Refik Korkusuz tarafından “Sağlık Elemanlarının Görevleri Nedeniyle Verdikleri Zararların Kurumlar Tarafından Talep Edilebilirliği”, Süleyman Hilmi Aydın tarafından “Tıbbı Uygulama Hatalarında İdarenin Tazmin Sorumluluğu” ve Prof. Dr. Çetin Arslan tarafından “Sağlık Çalışanlarının Suçu Bildirmemesi Suçu” anlatıldı.

Son oturumda ise, Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç Dr. Yalçın Büyük moderatörlüğünde Prof. Dr. Nadir Arıcan tarafından “Tıbbi Uygulama Hatalarında Bilirkişilik”, Doç. Dr. Hakan Kar tarafından “Malpraktis Olgularında Adli Tıp ve Bilirkişilik” ve Doç. Dr. İbrahim Üzün tarafından “Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Bulunan Olgularda Adli Tıp Kurumu Deneyimi” konularında bilgiler verildi.

Basında sempozyum ile ilgili çıkan haber ve fotoğraflara aşağıdaki web adreslerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/40986793-tip-hukuku-sempozyumu

http://www.radikal.com.tr/mersin-haber/mersinde-tip-hukuku-sempozyumu-1459747/

http://www.milliyet.com.tr/tip-hukuku-sempozyumu-mersin-yerelhaber-1032762/

http://www.haber7.com/mersin/1622676-mersinde-tip-hukuku-sempozyumu

http://www.mersin.gov.tr/tip-hukuku-sempozyumu-basladi

http://mersin.meb.gov.tr/www/tip-hukuku-sempozyumu-basladi/icerik/855

http://www.mersin.adalet.gov.tr/seminer.html

Katılımcı Listesi ( 3206 kez indirildi. )
Bilgilendirme Formu ( 902 kez indirildi. )
İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.