Türkiye Adalet Akademisi

SINAVLARA YÖNELİK EK DUYURU (MAZERET)

23 Temmuz 2016 18:43
7583 kez görüntülendi.

EK DUYURU (MAZERET)

Adli ve idari yargı hakim ve savcı adaylarımızdan ilen edilen tarihlerde mazereti nedeniyle yazılı sınava katılamayacak olanların mazeretini içerir belge ile birlikte sınava katılamayacağı yönündeki dilekçelerini, Komisyonları/Mahkeme Başkanlıkları aracılığıyla en geç 27.07.2016 tarihine kadar Adalet Akademisi Başkanlığında olacak şekilde UYAP ortamından göndermeleri, Akademi Başkanlığınca mazereti kabul edilenlerin bütünleme sınavlarının tarihleri olan

* İdari yargı hakim adayları için: 16.08.2016,

* Adli yargı savcı adayları için: 17.08.2016

* Adli yargı hakim adayları için: 18.08.2016

tarihlerinde yapılacağı hususu önemle duyurulur.

              Adalet Akademisi Başkanlığı.

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.