Türkiye Adalet Akademisi

"Mültecilerin Adalete Erişimi: Özgünlükler ve Kapasiteler" başlıklı Uluslararası Konferans- Ankara (07-08 Aralık 2017)

12 Aralık 2017 09:43
870 kez görüntülendi.

Türkiye Adalet Akademisi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte yürütülen “Mültecilerin Adalete Erişimi: Özgünlükler ve Kapasiteler” başlıklı Uluslararası Konferans, 07-08 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Düzenlenen konferans kapsamında; Geri Göndermeme İlkesi, Sınır Dışı ve Hukuki Güvenceler; Mülteci ve Sığınmacıların Korunmasında Yargısal Denetimin Rolü; Sosyal Uyumun Bir Unsuru Olarak Adalete Erişim; Mültecilerin ve Sığınmacıların Adalete ve Adli Yardıma Erişimi; Mülteci Çocukların ve Kadınların Adalete Erişimi; İş Hukuku Bağlamında Mülteci ve Sığınmacıların Adalete Erişimi konuları kapsamında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.