Türkiye Adalet Akademisi

Makale Çağrısı

20 Eylül 2016 14:19
11091 kez görüntülendi.

Türkiye Adalet Akademisi sizleri hukuk ve adalet konularını içeren çalışmalarınızı yayınlatmaya davet ediyor. Türkiye Adalet Akademisi Bilimsel ve Akademik Dergileri; Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (TAAD), Law and Justice Review, Human Rights Review ve Küresel Bakış (Çeviri) dergilerinden oluşmaktadır.

-Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (TAAD); Türkiye Adalet Akademisi Dergisi hakemli bir dergi olup, dergide Türkçe ulusal hakemli makaleler yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilen yazıların daha önce bir başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk yazarlara aittir. Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda, üç ayda bir basılı ve elektronik ortamda yayımlanan, hakemli Türkçe makalelerin yer aldığı dergimiz; ULAKBİM, EBSCO ve ASOS veri tabanlarında taranmaktadır. Yayımlandığı aylar:Ocak,Nisan,Temmuz ve Ekim aylarıdır.

-Law and Justice Rewiew Dergisi; Yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide Almanca, Fransızca ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır. Dergimizde Yayın Kurulu hakem denetiminden geçmeyen veya hakeme gönderilmeyen bir yazının yayımlanmasına karar verilebilir ve bu durum makalede belirtilir. İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer yabancı dillerde yazılan makalelerin yer aldığı, altı ayda bir basılı ve elektronik ortamda yayımlanan dergimiz hakemli olup, ASOS, EBSCO ve ULAKBİM veri tabanlarında taranmaktadır. Yayımlandığı aylar Haziran ve Aralık aylarıdır.

-Human Rights Review Dergisi;Yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizde Yayın Kurulu hakem denetiminden geçmeyen veya hakerne gönderilmeyen bir yazının yayımlanmasına karar verilebilir ve bu durum makalede belirtilir. İnsan hakları alanında İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer yabancı dillerde yazılan makalelerin yer aldığı, altı ayda bir basılı ve elektronik ortamda yayımlanan, hakemli dergimiz; ASOS ve EBSCO veri tabanlarında taranmaktadır. Yayımlandığı aylar Haziran ve Aralık aylarıdır.

-Küresel Bakış (Çeviri) Dergisi;  Hukuk, adalet, adli bilimler, yargı, yönetim, devlet ve sosyal bilimler konularında yabancı dilde yazılmış hakemli ve hakemsiz makaleler ile yüksek mahkeme kararları ve mevzuat hükümlerinin çevirilerine yer verilmektedir.Dergiye gönderilen çevirilerin daha önce bir başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Yabancı dillerden Türkçeye çevrilen mahkeme kararları ve hukuk alanındaki makalelerin yer aldığı dergimiz; altı ayda bir, basılı ve elektronik ortamda yayımlanmaktadır. ASOS veri tabanlarında taranmaktadır.  Yayımlandığı aylar Haziran ve Aralık aylarıdır.

Sıradaki sayılarda basılmak üzere İngilizce, Almanca, Fransızca ya da Türkçe makalelerinizi  www.taa.gov.tr/makale adresinden iletebilirsiniz.

-Tüm yazarlar makalelerinin süreçleri ile ilgili düzenli olarak bilgilendirilirler. Kabul alan makale, sıradaki sayıda basım sürecine girer.

-Türkiye Adalet Akademisi Dergisinde (TAAD), yayınlanan makaleler için yazarlara Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkındaki Yönetmeliğin 11. maddesi hükmünce ödenen telif ücreti %50 arttırılmak suretiyle ödenmektedir. Öte yandan, Law and Justice Review, Human Rights Review ve Küresel Bakış (Çeviri) dergilerinde yayınlanan makalelere ise ödenecek ücret; anılan Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca ödenecek ücretin % 100 arttırılması (2 katı) suretiyle ödenmektedir.

Akademisyenlere Hakemlik Çağrısı

Türkiye Adalet Akademisi Bilimsel ve Akademik Dergileri, sizleri dergimizin hakem ekibinin bir parçası olmaya davet ediyor. Eğer dergimize gelen makalelere hakemlik yapmak istiyorsanız, lütfen bize hukuk ve adalet çalışmaları içindeki ilgi alanlarınızı belirten CV’nizi aşağıdaki e-mail adresine gönderiniz.

Dergilerimizde hakemlik yapanlara yazarlara ödenecek telif ücretin % 20’si oranında inceleme ücreti ödenmektedir.

E-Posta: adaletakademisi.dergi@gmail.com

Tel        : 0 312 489 81 80 (dahili 1013)

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.