Türkiye Adalet Akademisi

LÜKSEMBURG AVRUPA HAKİM VE HUKUKÇULAR MERKEZİ BURSLU YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA (2017-2019) İLİŞKİN DUYURU

30 Mayıs 2017 16:38
3067 kez görüntülendi.

LÜKSEMBURG AVRUPA HAKİM VE HUKUKÇULAR MERKEZİ BURSLU YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA (2017-2019) İLİŞKİN DUYURU

Avrupa Kamu İdaresi Kurumu (EIPA) na bağlı Avrupa Hakim ve Hukukçular Merkezi ile Türkiye Adalet Akademisi arasında gerçekleştirilen ikili işbirliği faaliyetleri kapsamında Avrupa entegrasyon süreci altında yatan temel sorunların geçmişine ilişkin ön bilgi sağlamak ve çok geniş bir alana sahip olan Avrupa Hukuku içerisinde hukuki sorunlarla muhatap olan öğrencilere pratik bir yol sağlama yönündeki bakış açısıyla yenilikçi ve artan bir uzmanlık sunmak amacıyla Lüksemburg Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, Türk yargı mensuplarına (hakimler ve savcılar) yönelik üç kişilik burs sağlayacaktır. Bursun amacı, mesleki kariyerine başlamış olan üç yargı mensubunun Lüksemburg'da Avrupa Hukuk Araştırmaları Yüksek Lisans programına (MELS Online) devam etmesini sağlamaktır. Burs, özellikle mali desteğe ihtiyaç duyan adaylar için tasarlanmıştır.

 BAŞVURU KRİTERLERİ

• Hakim veya savcı olmak

• Fakülte diploması fotokopisinin (İngilizce veya Fransızcaya çevrilmiş olarak) başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. Bu aşamada, yeminli tercüman tarafından yapılacak bir çeviri aranmamaktadır. 

•  Birisini etkin şekilde kullanmak ve diğerini de en azından pasif olarak kullanabilmek şartıyla yeterli İngilizce ve Fransızca bilgisi;

 • IELTS, TOEFL, KPDS veya ÜDS yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgelerinin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca bilgi sahibi olunan yabancı dile ilişkin o dilde gerçekleştirilmiş çalışmaların da sunulması mümkündür.

 •Yüksek lisans programını başarıyla tamamlama taahhüdü;

 • Akademik dönem başına 5 kez yüz yüze görüşmek için Lüksemburg'a gitmeyi, dersleri, sınav dönemlerini, online ve uzaktan öğrenme bileşenlerini takip etmeyi gerektirmektedir.

 • Kapsamlı bir motivasyon mektubu da dahil olmak üzere başvuru formunun tamamlanması;

 • Motivasyon mektubunda başvuru nedenlerinin ve belirli masrafları karşılama imkanının da belirtilmesi gerekmektedir. Başvuru formunda ödemeye ilişkin alanların doldurulması gerekmemektedir.

 • Yüksek lisans programını takip etmek hususunda H.S.K. ya bildirimde bulunmak. 

 • Başvuru yapan kişinin gerçekleştireceği uluslararası seyahatler nedeniyle Cuma günleri ders saatlerini takip etmek amacıyla çalışamayacağı günlere ilişkin engel bir durumunun bulunmadığına ilişkin yazılı ve imzalı beyanı.

KABUL SÜRECİ

EIPA yetkililerinden oluşan Seçim Komitesi tarafından başvurular değerlendirilip 6 kişinin seçimi gerçekleştirilecek ve en iyi aday havuzu oluşturulacaktır. 26 Haziran - 7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Skype programı aracılığıyla online mülakatlar gerçekleştirilecek ve Seçim Komitesi burs almaya hak kazanan 3 kişiye ilişkin kararını 10 Temmuz 2017 tarihinde açıklayacaktır. Başarılı bir başvuru sahibinin kaydı iptal etmesi durumunda, bir sonraki en iyi aday burs almaya hak kazanacaktır.

BURSUN KAPSAMI

2 yıl süreyle devam edecek olan yüksek lisans programına sürekli olarak devam mecburiyeti aranmayacaktır. Yüksek lisans programını tamamlamak için Cuma günleri de dahil olmak üzere 15 hafta sonunu içerir programa katılım, 4 sınav döneminde başarılı olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlamak gereklidir.

Verilecek olan burs, online oturumlara ve uzaktan eğitim materyallerine erişim de dahil olmak üzere tam eğitim ücretini;  2 akademik yılda gerçekleştirilecek uluslararası hava yolculuğu giderlerine katkıyı (15 akademik hafta sonu programı, 4 sınav dönemi ve 1 diploma törenine ilişkin 20 seyahat gideri toplamı 10.000 € 'ya kadar) ve Lüksemburg'da konaklama ve yemek giderlerine ilişkin katkıyı (her akademik hafta sonu programı veya sınav dönemi için 3 geceye kadar gecelik en fazla 118 Euro) içermektedir.

Başvuruda bulunmak isteyen hâkim ve savcılar tarafından ekte yer alan “Application Form (Başvuru Formu)”nun ödemelere ilişkin bölümleri dışında eksiksiz doldurululup imzalandıktan sonra ayrıca İngilizce veya Fransızcaya çevirisi yapılmış halde diploma fotokopisi ile yabancı dil bilgisine ilişkin belgelerin taranarak PDF formatında elektronik ortamda proje@taa.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Başvurular için son tarih; ibraz edilen belgelerin başvuruları değerlendirecek kuruma iletilmesi için gerekli süre de gözetilerek 15 Haziran 2017 dir.

Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur. 

Detaylı bilgi için :

Sibel GÖKÇEOĞLU- Uzman    0 312 489 81 80-(1105)
Gökçen Altunbaş-   Adalet Uzman Yardımcısı 0 312 489 81 80 - (4110)
Katılımcı Listesi ( 3210 kez indirildi. )
Bilgilendirme Formu ( 916 kez indirildi. )
İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.