Türkiye Adalet Akademisi

Kurumumuz Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı

9 Mart 2018 14:37
790 kez görüntülendi.

Sınav Tarihleri : 14 - 15 Mart 2018

Sınav Yeri : VIP Salonu

Sınav Usulü : Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

Kurumumuz Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınava, duyuruya ekli listelerde belirtilen günlerde, belirtilen sıra numarasına göre kimlik belgesi ibraz etmeleri suretiyle alınacaklardır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Kurumumuz internet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Kurumumuz İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına itirazda bulunabilir. İtirazlar Sınav Kurulunca 3 gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilecektir.

İlanen duyurulur.

14-03-2018 SINAV İLANI ( 358 kez indirildi. )
15-03-2018 SINAV İLANI ( 283 kez indirildi. )
İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.