Türkiye Adalet Akademisi

İş Hukukunda İstinaf Mahkemelerinin 2017 Yılı Kararlarını Değerlendirme Sempozyumu İlanı...

6 Temmuz 2018 23:21
1025 kez görüntülendi.

Türkiye Adalet Akademisi tarafından, 9 - 10 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara'da bir kısım işçi-işveren sendikaları temsilcileri ve birliklerin desteğiyle, iş hukuku alanında ihtisas sahibi olan akademisyenler, Yargıtay'ın iş hukuku davalarına bakan 9. ve 22. Hukuk Dairelerinin başkan, üye ve tetkik hâkimleri, Bölge Adliye Mahkemelerinin iş hukuku davalarına bakan dairelerinin başkan ve üyeleri ile baroların katılımıyla, "İş Hukukunda İstinaf Mahkemelerinin 2017 Yılı Kararlarını Değerlendirme Sempozyumu" yapılması amaçlanmaktadır.

Bu sempozyumda, tüm Bölge Adliye Mahkemelerinin iş hukuku davalarına bakan daireleri tarafından 2017 yılında verilmiş olup, değerlendirilmesi uygun görülen, niteliği bakımından benzerlerinden ayrılan, özgün, ilgi çekici ve emsal niteliğindeki kararlar seçilip irdelenecektir.

Ülkemizin iş hukuku alanına önemli katkı sağlayacağı umulan ve geniş bir hedef kitleye hitap edecek olan bu büyük sempozyuma dinleyici olarak katılmak isteyen Yargıtay'ın iş hukuku davalarına bakan 9. ve 22. Hukuk Dairelerinin başkan, üye ve tetkik hâkimlerinin Yargıtay Genel Sekreterliğine; Bölge Adliye Mahkemelerinin iş hukuku davalarına bakan ilgili dairesinin/dairelerinin başkan ve üyelerinin bağlı bulundukları Adalet Komisyonu Başkanlıklarına, 13/07/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ile başvurmaları, anılan makamlar tarafından toplanan başvuruların uygun görüşle birlikte, 16/07/2018 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na UYAP ortamından bildirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen kişiler dışında, sempozyuma dinleyici olarak katılmak isteyenlerin ise, aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden herhangi birisi ile bu taleplerini Türkiye Adalet Akademisi'ne iletmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

NOT : Seminere katılacak katılımcılar, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 9. maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenecek ve izinli sayılacaklardır.

İrtibat Adresi     : taa.kongre@gmail.com

İrtibat Kişisi      : Recep TURHAN 

Telefon             : 0 (312) 489 81 80 Dahili 1103

                          0 (544) 434 90 66

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.