Türkiye Adalet Akademisi

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Duyurusu

8 Ocak 2018 15:21
8977 kez görüntülendi.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim Programları  2017-2018 Bahar Yarıyılı

(Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora)

Öğrenci Alımı Başvuru Duyurusu

Türkiye Adalet Akademisi ile Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan protokol uyarınca;

- 10 Adet Kamu Hukuku  Tezli Yüksek Lisans (5 Adet Yedek) ,

-   5 Adet Özel Hukuk  Tezli Yüksek Lisans  (3 Adet Yedek),

- 13 Adet Kamu Hukuku-Bilişim Hukuku II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans-( 7 Adet Yedek)

-13 Adet Kamu Hukuku-Ekonomi ve Enerji Hukuku II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans- ( 7 adet Yedek)

- 5 Adet Kamu Hukuku  Doktora (3 Adet Yedek)

- 5 Adet Özel Hukuk  Doktora (3 Adet Yedek), anabilim dallarında TOPLAM 51 öğrenci alınacaktır.

- Başvurular ONLİNE olarak 15.01.2018 tarihinde başlayıp 19.01.2018  tarihinde saat 17:00’de sona erecektir.

 SINAV TARİHLERİ : EK-6 ya bakınız

Sınavlar İlgili Anabilimdalı Başkanlıklarında yapılacaktır.

- Kamu Hukuku  Tezli Yüksek Lisans      23.01.2018 Saat: 10:00

- Özel Hukuk  Tezli Yüksek Lisans          23.01.2018 Saat: 10:00

- Kamu Hukuku-Bilişim Hukuku II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

                                                                25.01.2018 Saat:09 :00

- Kamu Hukuku-Ekonomi ve Enerji Hukuku II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

                                                                24.01.2018 Saat: 09:00

-Kamu Hukuku  Doktora  Yazılı Sınavı 24.01.2018 Saat: 10:00

                                            Giriş Sınavı 24.01.2018 Saat: 13:30

-Özel Hukuk  Doktora    Yazılı Sınavı    23.01.2018 Saat: 10:00

                                            Giriş Sınavı 24.01.2018 Saat: 10:00

 BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru yapılacak Anabilim Dalının ve Programın koşullarını sağlayan aday öğrenciler;

1. Başvuru için öncelikle "https://enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp" adresinde yer alan "Aday Öğrenci" girişinden sisteme üye olunması gereklidir. Üye olunduktan sonra ("http://enstitu.hacettepe.edu.tr" adresinden) Aday Öğrenci Girişi'ni tıklayınız.

2. Aday başvuru ekranında “Başvuru İşlemleri” linkinin altında “Başvur” butonunu tıklayarak başvurunun açılan Enstitüler listesinden Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yanındaki seç butonunu tıklayınız.

3. Başvurmayı istediğiniz ana bilim dalının ilgili programın, adı ile düzeyini seçerek belirtiniz. (Örneğin: Sosyoloji/Yüksek Lisans Programı gibi)

4. Çevrim-içi ortamda başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, Başvuru Dönem Listesinden ilgili başvuru seçilerek “Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu”nun iki nüsha çıktısı alınır. (Bu belge ile sınava gelinmelidir.)

5. Adayların sistemden başvurusu onaylandığı anda, başvuru otomatik olarak kabul edilmiştir.

6. Onaydan Sonra adayların istenen belgeler ile birlikte sınav yerinde ve zamanında hazır bulunması gerekmektedir.

Üye Giriş/Aday Giriş ve Başvuru Kullanıcı Kılavuzu için aşağıdaki linki tıklayınız

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/Aday_kullanici_klavuzu_040117.pdf

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÜCRETİ:

Türkiye Adalet Akademisi ile Hacettepe Üniversitesi arasında 02.01.2017 tarihinde  imzalanan protokolün 12.maddesinin 4’üncü bendi uyarınca tezsiz yüksek lisans programlarında normal program ücretinin  % 50’si alınacaktır.

 Not : Genel Başarı Değerlendirme sonuçları 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle https://enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp”adresinden kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapılarak öğrenilebilir.

İSTENEN BELGELER

1)Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu

Online başvuru sonrasında sistem tarafından oluşturulan formun çıktısı aday tarafından alınacak ve aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

2)Diploma veya Mezuniyet Belgesi

Yüksek Lisans başvurusu için bir (1) adet Lisans,

Doktora başvurusu için bir (1) adet lisans ve bir (1) adet yüksek lisans belgesinin aslı gibidir onaylı fotokopisi.

3)Transkript

Yüksek lisans başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösterir bir (1) adet lisans

transkripti doktora başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösterir bir (1) adet lisans ve bir (1) adet yüksek lisans transkripti

 Transkriptlerde asıl belge alınacaktır, fotokopi kabul edilmeyecektir.

 Başvurular 100’lük not sistemine göre kabul edilmektedir.

 Transkripte 100’lük not karşılığı var ise bu notun beyan edilmesi.

 Transkript 4’lük not sistemine göre ise 100’lük not sistemine çevirmek için

 YÖK 4’lük sistemden 100’lük not sistemine çeviri tablosu kullanılacaktır tablo için tıklayınız

4) ALES BELGESİ

İlgili Anabilim Dalının başvuru koşullarında belirtilen puanlara sahip olmak şartıyla beş (5) yıldan eski olmayan bir (1) adet belge.

(ÖSYM sayfasından alınacak çıktıya el yazısı ile belgenin doğruluğunu beyan ederim yazarak isim, tarih ve imza atılmalı)

5) GRE – GMAT Belgesi (ALES Belgesi Eşdeeğeri)

İlgili Anabilim Dalının başvuru koşullarında belirtilen puanlara sahip olmak şartıyla bir

(1) adet belge. (GRE ve GMAT belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır.)

6) Yabancı Dil Belgesi

ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik tablosuna göre, ilgili Anabilim Dalının başvuru koşullarında belirtilen puanlara sahip olmak şartıyla bir (1) adet belge.

Geçerlik Süresi : Sınav tarihinden itibaren beş (5) yıl (KPDS-ÜDS-YDS-YÖKDİL-e-YDS)

(ÖSYM sayfasından alınacak çıktıya el yazısı ile belgenin doğruluğunu beyan ederim yazarak isim, tarih ve imza atılmalı)

Not: Uluslararası öğrencilerin yabancı dil belgesinin yanı sıra TÖMER belgesi de getirmesi gerekmektedir. (%100 Yabancı dilde eğitim veren programlara başvuracak olan öğrenciler hariç.)

7) Nüfus Cüzdanı (Türk Uyruklu adaylar) Bir (1) adet A4 kağıdına çekilmiş fotokopi

8) Pasaport Fotokopisi (Yabancı Uyruklu adaylar) Bir (1) adet A4 kâğıdına çekilmiş fotokopi

9) Fotoğraf- İki (2) adet vesikalık foto

10) Hâkimler –Savcılar ya da Hâkim-savcı adaylarının kimlik fotokopileri.

11) Türkiye Adalet Akademisi ile Hacettepe Üniversitesi arasında 02.01.2017 tarihinde imzalanan protokolün 11.maddesinin 10’uncu bendi uyarınca tezsiz yüksek lisans programlarında ALES, Yabancı Dil, Lisans Not Ortalaması vb şartlar aranmaz.

EKLER

1)  Türkiye Adalet Akademisi ile Hacettepe Üniversitesi arasında 02.01.2017 tarihinde  imzalanan protokol aşağıda EK-1 dedir.

2)  Aday Başvuru İşlemleri için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/adaybasvuruduyuru_050118.pdf

3) Sosyal Bilimler Enstitüsü 2017-2018 Bahar Yarıyılı Başvuru Bilgilendirme Duyurusu için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/SBE_basvuru_bilgilendirme_040117.pdf

4)  2017-2018 Bahar Dönemi II. Öğretim Tezsiz YL Ve Uzaktan Eğitim II.Öğretim Tezsiz YL Kredi Ücretleriiçin aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/2017-18TezsizUcretler.pdf

5) 2017- 2018 Bahar Dönemi Öğrenci Kontenjanları aşağıda EK-5 dedir.

6)2017- 2018 Bahar Dönemi Sınav Tarihleriiçin aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/2017-2018BaharSinavTarihleriv2.pdf

İletişim Bilgileri

SANTRAL
( 0 312 ) 297 68 60
( 0 312 ) 297 68 61
( 0 312 ) 297 62 15
( 0 312 ) 297 61 73
( 0 312 ) 297 64 57

ENSTİTÜ MÜDÜR SEKRETERLİĞİ
Ebru KOÇAK: Dahili  -112- -111-
Faks: ( 0 312 ) 299 21 47
Adres: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beytepe Kampüsü
06800 Çankaya/ANKARA
WEB: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/
E-Mail:sbesekreterlik@hacettepe.edu.tr

Katılımcı Listesi ( 3213 kez indirildi. )
Bilgilendirme Formu ( 906 kez indirildi. )
İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.