Türkiye Adalet Akademisi

Askerî Suçlar Meslek İçi Eğitim Semineri İlanı (20-22 Ekim 2017 - Konya)

19 Eylül 2017 14:58
2317 kez görüntülendi.

20-22  Ekim 2017 tarihleri arasında, Konya ilinde,  Ağır Ceza Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Suçlar yönünden, bir Ağır Ceza Mahkemesi olan yerlerde bu mahkeme, birden fazla Ağır Ceza Mahkemesi olan yerlerde ise 1 numaralı Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve Üyelerinden, Asliye Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda ise iki ya da daha az Asliye Ceza Mahkemesi olan yerlerde 1 numaralı Asliye Ceza Mahkemesi, ikiden fazla Asliye Ceza Mahkemesi olan yerlerde ise 3 numaralı Asliye Ceza Mahkemesi Hakimleri ile Askeri suçları soruşturmakla görevli Cumhuriyet Savcılarına yönelik olarak "Askerî Suçlar" konulu meslek içi eğitim semineri düzenlenecektir.

Katılımcılar, suç  dosyası fazla olan yer Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına öncelik verilmek suretiyle, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından re'sen belirlenecektir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.