Türkiye Adalet Akademisi

ANKARA - İfade Özgürlüğü Meslek İçi Eğitim Semineri - VI

12 Mayıs 2016 14:59
6214 kez görüntülendi.

3 - 4 Haziran 2016 tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenmesi planlanan İfade Özgürlüğü Meslek İçi Eğitim Semineri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, Mevzuatın Avrupa standartlarına uygun şekilde yorumlanması ve uygulanması yoluyla yargı mensuplarının günlük işlerinde ifade ve basın özgürlüğü açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarının uygulanmasını teşvik etmek ve insan hakları standartlarının uygulamasını geliştirmek amacı ile "Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB - AK Ortak Projesi" kapsamında;
3 - 4 Haziran 2016 tarihleri arasında hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak Ankara'da "İfade Özgürlüğü" konulu meslek içi eğitim semineri düzenlenecektir.

Bu kapsamda, eğitim seminerine katılmak isteyen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının duyuru ekinde yer alan form ile 20 Mayıs 2016 tarihi mesai bitimine kadar görev yaptıkları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına ve komisyon başkanlıklarına başvurmaları ve başvuranların tek liste halinde 23 Mayıs 2016 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na UYAP ortamında gönderilmesi gerekmektedir.
Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

NOT - I: Yeterli başvuru olmaması hâlinde görevlendirmeler yetki durumuna göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yapılacaktır.

NOT - II: Seminere katılmak isteyen katılımcılar, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 9’uncu maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek ve izin verilecektir.

NOT - III: Seminer 3 ayrı hedef gruba yönelik olarak 30’ar kişilik eş zamanlı eğitim çalışması şeklinde gerçekleştirilecek olması dolayısıyla katılımcıların, görevlerine uygun olan bir eğitim modülünü seçmeleri gerekmektedir.
 Bu itibarla;

a) Terör suçlarına bakan ağır ceza başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcılarının,

b) Hakaret suçlarıyla ilgili modül için asliye ceza hâkimleri ile diğer Cumhuriyet savcılarının,

c) Hakaret fiilinden kaynaklanan tazminat davalarına bakan hukuk hâkimlerinin,

kendilerine uygun olan modülü formda işaretlemeleri gerekmektedir.

NOT - IV: Katılımcılara seminer sonrası sertifika verilecektir.

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.