Türkiye Adalet Akademisi

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi Eğitici Başvuru İlanı

11 Ocak 2017 15:52
5809 kez görüntülendi.

Anayasa Mahkemesi’nin ana paydaşı olarak, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile birlikte yürüttüğü, Türkiye Adalet Akademisi,  Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve  Türkiye Barolar Birliği’nin paydaşı olduğu “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi”, 01 Mart 2016 tarihinde yapılan proje açılışı ile faaliyetlerine başlamıştır.

Proje ile Türkiye’de yargı kurumlarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa Birliği müktesebatı ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere uyumlu olacak şekilde güçlendirerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sistemini desteklemek ve gelişmesine katkıda bulunulması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve AİHS’de öngörülen hak ve özgürlüklerin ulusal düzeyde daha iyi güvence altına alınması, Türkiye’deki hâkim, savcı ve avukatların Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru mekanizması ve temel hakların uygulanması konusundaki kapasitelerinin artırılması, Ulusal mahkemelerin Avrupa kurumlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’de kamuoyunun Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru ve temel hakların uygulanması konusundaki farkındalığının arttırılması hedeflenmektedir.

Proje amaçlarını gerçekleştirmek üzere hakim ve savcılara yönelik Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru sistemine ilişkin meslek içi eğitimlerin planlanması kapsamında 60 hakim ve savcının eğitici olarak belirlenmesi öngörülmektedir. Belirlenen eğiticilerin proje kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitici eğitimi programının Şubat ya da Mart ayında yapılması planlanmaktadır.

Eğitici olmak üzere başvuruda bulunmak isteyen hakim ve savcılar tarafından ekte yer alan “Bilgi ve Müracaat Formu” doldurup imzalandıktan sonra taratılarak PDF formatında proje@taa.gov.tr  e-posta adresine, 25 Ocak 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi hususunda bilgi ve gereği arz olunur.

Not: Ekte yer alan belgede belirtilen nitelikleri taşımak eğitici belirleme aşamasında tercih nedeni olacaktır

Proje faaliyetleri konusunda ayrıntılı bilgiye proje web sitesinden ulaşabilirsiniz: http://www.anayasa.gov.tr/bireyselbasvuru/index.html

Bahse konu olan program kapsamında tüm sorularınızla ilgili olarak gokcencinardeu@gmail.com adresine yazabilir veya (0)312 489 81 80 -1002 telefonu arayabilirsiniz.

Katılımcı Listesi ( 3209 kez indirildi. )
Bilgilendirme Formu ( 906 kez indirildi. )
İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.