Türkiye Adalet Akademisi

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi Üçüncü Aşama Eğitici Eğitimi- Ankara (7-8 Eylül 2017)

12 Eylül 2017 15:09
958 kez görüntülendi.

Anayasa Mahkemesinin ana yararlanıcısı olduğu ve Türkiye Adalet Akademisinin meslek içi eğitim faaliyetlerini düzenlediği, Türk yargı kurumlarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere uyumlu olacak şekilde güçlendirerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sistemini destekleme ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi” kapsamında; Hakim ve Cumhuriyet savcıları için Temel Hak ve Hürriyetler konulu eğitici eğitimlerinin üçüncü aşaması olan “Eğitim Yöntem ve Teknikleri” başlıklı eğitici eğitimi programı 7-8 Eylül 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir.

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.