Türkiye Adalet Akademisi

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen AİHM Çalışma Ziyareti

19 Haziran 2017 16:21
2924 kez görüntülendi.

Anayasa Mahkemesinin ana yararlanıcısı olduğu ve Türkiye Adalet Akademisinin meslek içi eğitim faaliyetlerini düzenlediği, Türk yargı kurumlarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere uyumlu olacak şekilde güçlendirerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sistemini destekleme ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi” kapsamında; tamamı bahse konu proje dahilinde gerçekleştirilen eğitici eğitimini başarıyla tamamlayıp meslek içi eğitimlerde eğitici olarak  yer alan heyet tarafından, 14-16 Haziran 2017 tarihlerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi- Strasbourg’a çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.